Een nieuwe definitie van talent – Inge Horrevorts

0
Leestijd: 2 minuten

De maand december hebben mijn directe collega’s en ik benut om na te denken over Talent Management. De tools die we nu gebruiken sluiten nog niet aan bij de ING Way of Working. Daarnaast willen we alle begrippen binnen Talent Management herdefiniëren. Wat is ‘talent’ eigenlijk, wanneer ben je ‘een talent’, hoe past het begeleiden en stimuleren van talent in onze hedendaagse wereld en bij onze Way of Working?

We starten een project om tot een nieuwe vorm van talent management te komen en we gebruiken daarbij een methodiek die ING heeft ontwikkeld om snel en doeltreffend te innoveren. Deze methode gebruiken we bijvoorbeeld ook om tot innovatieve producten te komen, in nauwe samenwerking met klanten. In dit project werken we samen met onze eigen collega’s. Een vraagstuk is bijvoorbeeld of er op dit moment voor  medewerkers voldoende doorgroeimogelijkheden zijn.  Tegelijkertijd speelt dat we meer aandacht en waardering willen geven aan craftsmanship. Talentvolle specialisten zijn voor ING minstens net zo belangrijk als goede leidinggevenden. We hebben carte blanche om een nieuwe standaard voor Talent Management neer te zetten, maar dan wordt er ook iets van ons verwacht. We krijgen een coach vanuit het ING Innovation Center en we hebben sinds kort twee nieuwe collega’s in het talent management team. Dat alleen al levert veel nieuwe inzichten en leermomenten op. Leuk hoor!

Talent Management is de helft van mijn werk, de andere helft besteed ik aan Diversity. Ik kom maandelijks samen met alle voorzitters van onze diversiteitsnetwerken. Dan bespreken we lopende zaken en urgente thema’s. We realiseerden ons al snel dat de andere bestuursleden, laat staan de leden van de netwerken, elkaar helemaal niet kennen. Dus organiseren we binnenkort een event waar alle bestuursleden elkaar kunnen ontmoeten, waardoor we de synergie tussen de netwerken op gang helpen. De volgende stap is om de netwerken meer samen te laten werken rondom het thema diversiteit en inclusiviteit. Als je allemaal in je eigen netwerkkoker blijft zitten, ben je nog niet heel ‘inclusief’ bezig, toch? Diversiteit moet veel meer een gezamenlijke topic worden. Om ons te ondersteunen gaan we binnenkort een stagiair aannemen. Ik word één van de stagebegeleiders. Super leuk, omdat ik zelf ook als stagiair bij ING ben begonnen.

Deel dit bericht

Comments are closed.