Assessment voor een managementfunctie

zakenmannen voor gebouwen
- On 28 November 2014
Rating
Assessment voor een managementfunctie https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/assessment-voor-een-managementfunctie 2
2

Competenties
Voor een manager zijn de volgende drie competenties onmisbaar:
• Onafhankelijkheid: Je moet je eigen mening durven uitspreken en kunnen handelen op basis van eigen overtuiging en inschatting, ook als anderen bezwaar maken.

• Delegeren: Je moet beslissingen en verantwoordelijkheden aan anderen kunnen toewijzen, heldere en concrete instructies kunnen geven en vertrouwen uit kunnen spreken.

• Omgaan met weerstand: Je moet kunnen luisteren naar bezwaren, begrip tonen en vragen stellen om achterliggende oorzaken van weerstand te achterhalen.

Welke opdrachten kun je tijdens het assessment verwachten?
Ondanks het feit dat het soms lijkt of iedere medewerker wel iets of iemand ‘managet’, is niet iedereen daar ook goed in. Wanneer je ondergeschikten verantwoordelijkheidsgevoel hebben en initiatiefrijk zijn, is het gemakkelijk om leiding te geven. Tijdens het assessment wordt er echter gekeken of je ook in lastige situaties nog een goede manager bent. Er zal worden gekeken hoe je reageert als je persoonlijke kritiek krijgt of als je veel taken tegelijkertijd moet doen.

Vaak zul je persoonlijkheidsvragenlijsten moeten invullen. Aan de hand van deze vragenlijsten wordt bepaald of jij leidinggevende karaktertrekken hebt. In rollenspellen zul je bijvoorbeeld de opdracht krijgen om bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Jouw medewerkers zullen hier kritiek op uiten. De assessor bepaalt hier of jij om kunt gaan met dit soort kritiek.

Als je nog niet zoveel of helemaal geen ervaring hebt in leidinggeven, is het belangrijk dat je je niet té autoritair opstelt. Een goede leidinggevende is ook bereid naar anderen te luisteren en niet alleen maar alles zelf te besluiten.

My rating