Een sociale ervaring

Een sociale ervaring
- On 05 September 2014
Rating
Een sociale ervaring https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/een-sociale-ervaring 0
0

In dit artikel kan je lezen wat de basisregels van Paroczay en French-Vitet(2012) voor een goede sollicitatie-ervaring zijn. De werkgever heeft meerdere redenen om goede sollicitatie-ervaringen te bewerkstelligen. 

Branding factor: Voor een werkgever is het belangrijk om de sollicitanten enthousiast te maken voor het product, zodat zij zich er emotioneel aan gaan binden. Wanneer dat zo is zal het voor een werknemer aantrekkelijker zijn om hard te werken voor het bedrijf en aan 'zijn' product.

Human factor: Om een goed gevoel te creëren bij de sollicitant is het belangrijk om persoonlijk contact te houden met hen. Veel sollicitanten vinden het belangrijk dat het bedrijf een persoonlijke sfeer heeft en zij niet als een 'nummertje' worden gezien. Recruiters kunnen hier als eerste voor zorgen wanneer zij als eerste aanspreekpunt contact opnemen met een sollicitant.

Learning factor: Deze factor kan twee kanten op gaan: de organisatie kan wat leren van de sollicitant en de sollicitant kan wat leren van de organisatie. Het bedrijf leert wat van de sollicitant op het gebied van vindbaarheid. Wanneer sollicitanten nog niks weten bij een sollicitatie kan dat betekenen dat de informatie ook niet te vinden is. Aan de andere kant kan bij de sollicitatie veel verteld worden over het bedrijf en de branche van het bedrijf waardoor de sollicitant iets leert van de organisatie.

My rating