Ervaring beleidsmedewerker De Nederlandsche Bank

Ervaring beleidsmedewerker De Nederlandsche Bank
- On 29 October 2014
Rating
Ervaring beleidsmedewerker De Nederlandsche Bank https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/ervaring-beleidsmedewerker-de-nederlandsche-bank 0
0

Jasper de Jong is beleidsmedewerker bij De Nederlandsche Bank.

'Hoe kunnen we Nederland zo goed mogelijk door de crisis heenleiden? Welk begrotingsbeleid is verstandig in deze crisis? Wat is wijsheid als het om monetair en economisch beleid gaat? Ik vind het geweldig om vanuit een wetenschappelijke benadering mij te mengen in deze actuele discussies. Op dit moment doe ik bijvoorbeeld beleidsmatig onderzoek naar het begrotingsbeleid. Wat is het effect van begrotingsbeleid op de conjunctuur en wat impliceert dat voor het beleidsadvies van DNB? Een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat. Over dit soort vragen buig ik mij iedere dag vanuit onze missie: financiële stabiliteit en een duurzame welvaart in Nederland.'

'Ik doe op dit moment onderzoek naar de zogenaamde budgettaire multiplier. De multiplier geeft aan in welke mate beleidsmatige veranderingen in de overheidsinkomsten en -uitgaven op korte termijn het nationale inkomen beïnvloeden. Een extra besteding van de overheid van bijvoorbeeld € 1 miljard kan een toename van het bruto binnenlands product tot gevolg  hebben van m x € 1 miljard waarbij m de multiplier is. M kan zowel groter als kleiner dan 1 zijn.

Hoe groot de multiplier precies is, hangt af van allerlei factoren. We moeten bijvoorbeeld rekening houden met zogenaamde weglekeffecten. Een deel van de extra inkomsten zal worden gespaard of moet in de vorm van meer belastingen worden afgedragen. In een open economie, zoals de Nederlandse, zal voorts een belangrijk deel van de bestedingsimpuls weglekken naar het buitenland door een stijging van de invoer. Nog ingewikkelder wordt het als je een en ander op Europees niveau bekijkt.

Voor de beleidsmakers is het dus relevant te weten met welke multiplier zij rekening moeten houden. Is deze groter dan 1, dan kost bezuinigen relatief veel economische groei. In het slechtste geval versterkt het zelfs de krimp die dan optreedt. Is de multiplier echter veel kleiner dan 1, dan gaan van extra bezuinigingen maar een beperkte krimp uit. Niet bezuinigen is overigens sowieso niet gratis: het betekent dat de overheidsschuld minder snel daalt en dat onze kinderen meer belasting zullen moeten betalen.

Ik geniet er van om dit soort onderwerpen tot de bodem uit te zoeken en op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan actuele discussies. Je slaat de brug tussen theorie en praktijk en hebt daardoor het gevoel dat je werk er toe doet.'

My rating