Ervaringen (afstudeer)stages Welten

Ervaringen (afstudeer)stages Welten
- On 24 February 2015
Rating
Ervaringen (afstudeer)stages Welten https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/ervaringen-afstudeerstages-welten 3.5
3.5

Jasper van Beers is 21 jaar en studeert Commerciële Economie. Hij heeft zijn scriptie geschreven voor Welten en liep mee op de afdeling Recruitment.
Jasper heeft gedurende zijn afstudeerstage onderzoek gedaan naar de identiteit en het imago van Welten als werkgever. Hiervoor heeft hij een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en op basis hiervan heeft hij een marketingcommunicatieplan geschreven waarin hij beschreven heeft hoe het Welten zich optimaal kan positioneren op de arbeidsmarkt voor financieel professionals en hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. “Ik heb mijn afstudeerstage bij Welten als leuk en leerzaam ervaren. Het was prettig dat er gekeken werd naar wat ik leuk vond zodat hier in mijn werkzaamheden rekening mee gehouden kon worden. Iets wat binnen Welten erg belangrijk wordt gevonden!”. Aldus Jasper.

Ivo Hopmans is 21 jaar en studeert Real Estate and Facility Management. Hij was degene die de het meest opviel tijdens het Challenge Weekend 2011 en werd zo uitgekozen voor de CEO stage bij Welten.
Ivo heeft gedurende zijn stage de mogelijkheid gehad om een half jaar mee te lopen met Cees Welten, CEO en oprichter van Welten. Gedurende zijn stage heeft Ivo ervaren hoe het is om binnen de organisatie als CEO te opereren. Ivo is mee gegaan naar de afspraken van Cees Welten, heeft veel mensen mogen ontmoeten en heeft hiermee zijn eigen netwerk uit kunnen breiden. Naast zijn activiteiten als CEO stagiair heeft Ivo onderzoek gedaan naar het efficiënter laten verlopen van het hypotheekverstrekkingproces. Deze unieke stage heeft Ivo ervaringen gebracht waar hij zijn hele carrière profijt van zal hebben. 

Klik op de volgende link voor zijn hele ervaringsverhaal: http://sollicitatieblog.nl/sollicitatieblog/na-twee%C3%ABneenhalf-jaar-w...

Jimmy Ramsteijn is 20 jaar en studeert Business Administration. Hij heeft in zijn stage periode meegelopen op diverse afdelingen.
Jimmy heeft gedurende zijn meeloopstage kennis gemaakt met de werkzaamheden van de verschillende afdelingen binnen Welten. Hierdoor heeft Jimmy een goed beeld gekregen van wat hij leuk vindt en waar zijn kwaliteiten liggen. Naast zijn meewerkactiviteiten heeft Jimmy onderzocht hoe de samenwerking tussen drie interne afdelingen geoptimaliseerd kan worden. Jimmy heeft processen leren zien, leren koppelen en leren verbeteren zodat er binnen Welten efficiënter gewerkt kan worden. 

My rating