Ervaringen van stagiaires SIG

kleuren, geel, oranje, rood, paars, roze SIG
- On 05 December 2014
Rating
Ervaringen van stagiaires SIG https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/ervaringen-van-stagiaires-sig 2
2

Dennis Bijlsma
"De door SIG gemeten kwaliteit van software heeft uiteraard ook gevolgen voor de onderhoudbaarheid van die software. Mijn afstudeeronderzoek voor de master Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam richt zich op het in kaart brengen van de relatie tussen softwarekwaliteit en "issue handling". Worden problemen sneller opgelost als de software van hoge kwaliteit is? En zo ja, hoeveel sneller?
De SIG is een geweldige plek om dit onderzoek uit te voeren. Er is veel kennis aanwezig, zowel over het goed uitvoeren van een onderzoek als over de praktijk. De begeleiding is goed, en ik kan altijd bij mensen aankomen met vragen."

Frank Versnel
"Om een gedeelte van het werk van de SIG werknemers eenvoudiger te maken is een tool ontwikkeld. Deze tool genereert alarmen als belangrijke gebeurtenissen zich voordoen in de ontwikkelings- of onderhoudsfase van een software project. Mijn afstudeeronderzoek gaat over het evalueren en verbeteren van deze tool; vaststellen of het daadwerkelijk verbetering biedt en op welke vlakken het nog beter kan.
Bij mijn onderzoek word ik zeer goed en intensief begeleid door de mensen op de onderzoeksafdeling van SIG. Iedere week bevat één of meer momenten waarop mijn werk besproken wordt, waarbij ik advies krijg over hoe ik mijn onderzoek het beste kan vervolgen."

Christiaan Ypma
"De Software Improvement Group heeft in de afgelopen jaren een substantieel aantal SRA's uitgevoerd op software systemen uit een breed spectrum van toepassingen en technologieën. Deze analyses zijn geaggregeerd in de SIG benchmark, waar intussen metingen van honderden systemen staan. Mijn onderzoek bestaat uit het analyseren van deze gegevens, om daarna met behulp van verschillende data mining technieken (zoals CART en Neurale Netwerken) een model te bouwen waarmee software kwaliteit in termen van onderhoudbaarheid te voorspellen valt. Dit afstudeeronderzoek valt binnen de tweejarige master Applied Computing Science die ik volg aan de Universiteit Utrecht."

My rating