Formulier jezelf kort en krachtig

Formulier jezelf kort en krachtig
- On 11 April 2015
Rating
Formulier jezelf kort en krachtig https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/formulier-jezelf-kort-en-krachtig 0
0

1. Formuleer kort en krachtig

Sommige mensen zijn erg kort van stof, anderen weer erg lang. Tijdens een sollicitatiegesprek wil je graag zoveel mogelijk goede dingen vertellen, maar blijft de ander wel luisteren en ziet die mogelijkheden om te interrumperen en vragen te stellen. Hanteer hier de volgende vuistregel; probeer wat je wilt vertellen, in vier regels samen te vatten. Geen zorgen over gemiste details, genoeg tijd om het één en ander in de volgende vier regels toe te lichten.

- Uiteraard hebben sommige punten meer stof nodig, maar probeer evenwel niet te lang aan het woord te zijn. Het gaat vooral om wat je zegt

2. Luister en vergelijk

In het gesprek komen, mede naar aanleiding van je goede vraagstellingen, een aantal zaken naar voren die iets zeggen over de organisatiecultuur, -structuur, de werkzaamheden en moeilijkheden die hiermee gemoeid zijn. Laat je hierdoor niet overrompelen, maar trek zinvolle vergelijkingen met zaken die je in eerdere functies bent tegengekomen. Stel je daarbij als gelijkwaardige gesprekspartner cq. businesspartner op. Vraag door en vervolg bijvoorbeeld met ‘dat is erg herkenbaar, in de organisatie waar ik de afgelopen vijf jaar heb gewerkt kwam dat ook voor’.

- Een slechte vergelijking toont te weinig raakvlakken, het laat niet zien welk aandeel jij in de situatie of oplossing hebt gehad en zegt dus ook niets over jouw toegevoegde waarde of toegepaste competenties. Het wekt de indruk dat je vooral graag wilt meepraten.

My rating