Management Development Programs NS

Management Development Programs NS
- On 29 September 2014
Rating
Management Development Programs NS https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/management-development-programs-ns 0
0

De NS heeft verschillende Management Development Programs ontwikkeld om de werknemers te helpen ontwikkelen. Dit brengt een wederzijds voordeel omdat het de werknemers optimaal hun vaardigheden kunnen benutten en voor NS omdat ze professionele managers nodig hebben. De programma’s zijn afgestemd op ieders kunnen. Hieronder zie je een overzicht van de verschillende programma’s.

Jong Talent Programma (JTP)

Dit programma is ontwikkeld voor diegene die als management trainee bij de NS werken. Dit is een tweejarig werk- en leerprogramma waarin het ontwikkelen van praktische vaardigheden en leiderschapscompetenties centraal staat.

Na het programma wordt gekeken of de werknemers door kan stromen naar een vervolg programma.

Talentontwikkelingsprogramma CAP

Het talentontwikkelingsprogramma CAP is ontwikkeld voor de talentvolle managers of professionals. In dit programma wordt er een link gelegd tussen de verschillende ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn je persoonlijke ontwikkeling, de externe omgevingsontwikkeling en de bedrijfsontwikkeling.

Leiderschapsontwikkelingstraject (LOT)

Het Leiderschapsontwikkelingstraject (LOT) is voor de zogeheten high-potentials opgezet. Hierin is het realiseren van bedrijfsdoelen en persoonlijke inspiratie het centrale punt.

My rating