Randstad als werkgever

Randstad als werkgever
- On 09 January 2015
Rating
Randstad als werkgever https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/randstad-als-werkgever 4
4

Cultuur
Randstad laat dagelijks mensen excelleren, op alle niveaus. Bij Randstad laten we niet alleen zien dat we ontwikkeling en perfectie nastreven, maar maken we ook zichtbaar hoe en waarom we dit doen. Doordat onze medewerkers de Randstad kernwaarden en trots binnen en buiten het werkproces uitdragen, geloven wij te kunnen bereiken dat daadwerkelijk iedereen iets met Randstad heeft.

De Randstad medewerker is open, ondernemend, enthousiast, gelooft in de organisatie, heeft kennis van zaken en is bovenal uitermate dienstverlenend ingesteld. De (persoonlijke) groei van onze klanten, zowel van de kandidaat als van het bedrijf, staat centraal binnen onze dagelijkse werkzaamheden. Randstad biedt haar klanten, aan de hand van open communicatie, kennis, innovatie en oplossend vermogen, de mogelijkheid om iedere dag het beste uit zichzelf én de organisatie te halen.

Diversiteit
Wij stimuleren diversiteit en nemen deel aan diverse maatschappelijke initiatieven om diversiteit te vergroten. Ook onze organisatie richten wij zodanig in dat deze de buitenwereld weerspiegelt. Zo kunnen we het beste in onszelf en onze klanten naar boven halen.

Wij vinden dat alle beschikbare arbeidskrachten toegang moeten hebben tot de arbeidsmarkt, zonder onderscheid naar huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, geloof, leeftijd, politieke overtuiging, land van oorsprong, handicap of sociale achtergrond. Opvattingen of voorkeuren van opdrachtgevers zijn voor ons nooit een geldige reden om personen op een of meer van de bovengenoemde gronden uit te sluiten.

De afgelopen periode hebben wij ons specifiek gericht op:
• vrouwen in managementposities
• borging van gelijke behandeling
• kandidaten met diverse achtergronden
• senioren voor techniek.
• een compleet overzicht vind je in ons maatschappelijk verslag.

Talentontwikkeling
Randstad geeft talent de ruimte zich te ontwikkelen richting managementposities. Daarom kennen we het potential traject. In dit traject worden talentvolle medewerkers gespot, geselecteerd, intensief begeleid en ontwikkeld. Om vervolgens binnen anderhalf jaar door te groeien naar een functie op management niveau.
We hanteren het uitgangspunt dat tenminste 80% van onze management functies wordt vervuld via interne doorstroom. Dat betekent iets voor onze visie op recruitment: we selecteren aan de poort alleen de beste mensen voor onze organisatie.

De Randstad Academie
Als HR dienstverlener erkennen wij als geen ander dat medewerkers ruimte nodig hebben voor persoonlijke ontwikkeling. De Randstad Academie biedt deze ruimte. Zowel voor starters als ervaren professionals. Met inspirerende leerlijnen – gebaseerd op onze visie op leren – ondersteunen wij onze medewerkers zodat ze de juiste kennis op kunnen doen en vaardigheden kunnen oefenen. Dit moet altijd leiden tot een overzichtelijk ontwikkelingstraject voor onze medewerkers en een optimale performance in de markt.

My rating