Sollicitatieprocedure HEINEKEN

Sollicitatieprocedure HEINEKEN
- On 25 February 2015
Rating
Sollicitatieprocedure HEINEKEN https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/sollicitatieprocedure-heineken-0 5
5

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

  1. Sollicitatiegesprek

Wanneer we in jouw cv en motivatie voldoende aanknopingspunten met onze vacature zien, dan nodigen we je graag uit voor een eerste sollicitatiegesprek. Is de uitkomst van het eerste gesprek positief, dan nodigen we je uit voor het tweede gesprek. In één van de gesprekken spreek je altijd met je toekomstige manager.
In beide gesprekken maken we gebruik van de STAR-methode, een interviewtechniek die staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. In die volgorde zullen we je dan ook vragen om concrete voorbeelden te geven, zodat wij weten hoe jij met een bepaalde situatie om zou gaan.

Je vindt de vereiste competenties altijd terug in onze vacaturetekst. De drie kerncompetenties van HEINEKEN zijn: Ondernemerschap, Samenwerken en Resultaatgerichtheid. Heb je hierover nog vragen? Bel dan gerust nog even met de toegewezen contactpersoon. Eventueel kan een assessment deel uitmaken van de procedure. De sollicitatieprocedure eindigt met een arbeidsvoorwaardengesprek.
Het kan zijn dat we je vragen om - naast het ingevulde en ondertekende informatieformulier - originele stukken mee te nemen van:

  • diploma's en cijferlijsten;
  • getuigschriften;
  • een of meer geldige identiteitsdocumenten;
  • eventueel een verklaring van goed gedrag.

Heineken controleert de documenten op volledigheid en echtheid en legt de bevindingen hierover vast. We bewaren kopieën van de documenten voor het personeelsdossier. Daarnaast zal Heineken de door jou opgegeven referenties nagaan.

  1. Pre-employment onderzoek

Voor sommige functies is nader onderzoek noodzakelijk. Het doel van het pre-employment onderzoek is het toetsen van je integriteit in relatie tot de functie. Heineken laat dit onderzoek uitvoeren door een deskundige externe partij. De inhoud van zo´n onderzoek wordt altijd met je besproken. En op basis van de resultaten besluit Heineken of je aan de gestelde integriteitseisen voldoet om in dienst te kunnen treden.
Als je besluit niet mee te werken aan het onderzoek, eindigt daarmee de sollicitatieprocedure.

      2.  In portefeuille

Wanneer je niet in aanmerking komt voor de vacature, maar Heineken wel graag jouw cv in portefeuille houdt, vragen we je toestemming daarvoor. Wellicht hebben we in de toekomst een passende vacature en dan nemen we graag contact met je op.

      3.  Procedure bij afwijzing

Als HEINEKEN besluit dat je niet in aanmerking komt voor de functie, ontvang je zo spoedig mogelijk bericht waarin we je afwijzing zo goed mogelijk motiveren. Heb je meegedaan aan een pre-employment onderzoek, dan worden de resultaten binnen vier weken door HEINEKEN vernietigd. 

 

Filmpje

Voor een sollicitatiegesprek bereiden we ons natuurlijk voor op de standaardvragen, maar dit is een voorbeeld van een interview waar je je niet op kunt voorbereiden. Bekijk hier hoe HEINEKEN tussen 1.734 kandidaten op zoek ging naar een nieuwe stagiair events & sponsorship.

My rating