STARR-model voorbeeld antwoorden

STARR-model voorbeeld antwoorden
- On 03 September 2014
Rating
STARR-model voorbeeld antwoorden https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/starr-model-voorbeeld-antwoorden 0
0

Hieronder volgt een simpel voorbeeld om te laten zien hoe het STARR model werkt:

Vraag : Heb je een voorbeeld van een moeilijk probleem dat je op moest lossen?

Situatie : Ik zat in het bestuur van mijn studentenvereniging. De vereniging was qua ledenaantal gedaald van 2500 naar 2200 leden en mede daardoor was de omzet omlaag gegaan van 1.8 miljoen naar 1.5 miljoen.

Taak : Binnen het bestuur was ik verantwoordelijk voor de financiën en werd ik in mijn bestuursjaar geacht een bezuiniging van 100.000 euro door te voeren.

Actie : Ik heb de jaarverslagen van mijn tien voorgangers gelezen en ben door alle jaarrekeningen van de afgelopen tien jaar gegaan. Zo kreeg ik een goed inzicht van hoe de kosten- en opbrengstenstructuur was opgebouwd en hoe de kosten en opbrengsten zich over de laatste tien jaar hadden ontwikkeld. Iedereen was van mening dat wij twee personeelsleden moesten ontslaan omdat dat de meest eenvoudige manier was om de bezuiniging door te voeren. Ik zag echter dat de kosten voor schoonmaak explosief waren gestegen de afgelopen jaren en door navraag bij andere studentenverenigingen kwam ik er achter dat onze inkoopprijs voor bier veel te hoog lag. Ik heb toen een nieuw, veel scherper bier contract uitonderhandeld en heb een nieuw schoonmaakbedrijf ingehuurd dat maar de helft kostte en nog beter was ook. Daarnaast heb ik het bestaande personeel effectiever ingezet waardoor wij ook nog de omzet wisten te verhogen wat op de langere termijn een veel gezondere kosten en opbrengsten structuur zal opleveren.

Resultaat : Als resultaat heb ik samen met mijn bestuur een vaste kosten verlaging van 120.000 euro per jaar gerealiseerd. Daarnaast hebben wij door effectiever personeelsmanagement ook nog de omzet laten groeien. Als bijkomend voordeel hebben wij ook nog de werkgelegenheid behouden en daardoor is de sfeer binnen het personeel van de vereniging veel beter gebleven.

Reflectie : Anderen zeiden meteen dat ik mensen moest ontslaan aangezien dat de meest eenvoudige manier van kostenbesparing is. Ik heb ervan geleerd dat je goed naar iedereen moet luisteren, maar niet direct blind moet beslissen o.b.v. wat andere personen zeggen.

My rating