Status supply chain arbeidsmarkt (2014)

bureau met pen, papier, rekenmachine
- On 12 December 2014
Rating
Status supply chain arbeidsmarkt (2014) https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/status-supply-chain-arbeidsmarkt-2014 4
4

Door de economische groei in het vooruitzicht, wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de sector Vervoer en opslag op peil zal blijven. Hiermee wordt in 2014 een eind gemaakt aan de jarenlange krimp in de sector.

In 2015 wordt zelfs een lichte groei verwacht. Vanaf die tijd zal het aantal banen structureel toenemen. In 2018 zal het aantal vacatures stijgen met meer dan veertig procent. Daarnaast wordt er verwacht dat er tussen 2015 en 2018 jaarlijks 36.000 nieuwe vacatures op de markt komen. Nu zijn dit er nog 25.000 per jaar.

De twee oorzaken die hiervoor genoemd worden, zijn de groei van andere binnenlandse sectoren en de vergrijzing. Deze vergrijzing biedt kansen voor afgestudeerden. Vooral hogeropgeleiden profiteren van het feit dat werkgevers steeds hogere eisen stellen aan hun werknemers. Technische competenties of talenkennis zijn voorbeelden van eisen die steeds vaker gesteld worden in de sector Vervoer en opslag.

My rating