Tijdens de stage - vervolg

Tijdens de stage - vervolg
- On 27 April 2015
Rating
Tijdens de stage - vervolg https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/tijdens-de-stage-vervolg 0
0

Met welke zaken moet je tijdens je stage rekening houden?

Functioneringsgesprekken worden doorgaans op de werkvloer gevoerd. Het kan dus zo zijn dat jij er eentje hebt tijdens je stage. Verbetering staat in deze gesprekken centraal. Wees niet bang, zulke gesprekken worden ook gevoerd als je stage goed gaat. Er wordt puur gekeken hoe alles beter kan.

Door van tijd tot tijd met je stagebegeleider te gaan zitten en door te nemen wat jouw taken zijn kun je zelfstandiger worden. Je hoeft dan niet voor elk klein dingetje aan te kloppen en je doelen zijn verhelderd.

Je afstudeerstage is een combinatie van afstuderen en stage en die kun je ook prima in het buitenland doen. Het doel van een afstudeerstage is om de student te leren een probleem uit het werkveld te analyseren en op te lossen. Tijdens je afstudeerstage ben je verantwoordelijker en zelfstandiger dan tijdens een gewone stage. Je reflectieverslag moet langer zijn en de eisen zijn over het algemeen strenger.

Een logboek kan handig zijn voor beide stagebegeleiders om aan te tonen wat je hebt gedaan. Ook is het handig voor jezelf bij het schrijven van je stageverslag.

Je sluit je stage af met een reflectieverslag waarin je terugkijkt op alles wat je hebt gedaan en geleerd tijdens het stagelopen. Hieruit blijkt ook wat er mis ging en wat je dus moet verbeteren. Het reflectieverslag bestaat uit: handelen, terugblikken op het handelen, bewust worden van belangrijkste aspecten en formuleren van handelingsalternatieven.

My rating