Verbeterprogramma Onderhoud Tata Steel

Verbeterprogramma Onderhoud Tata Steel
- On 22 January 2015
Rating
Verbeterprogramma Onderhoud Tata Steel https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/verbeterprogramma-onderhoud-tata-steel 0
0

Het doel van het verbeterprogramma Asset Management is het standaardiseren van het onderhoud binnen de verschillende werkeenheden en ervoor zorgen dat onverwachte storingen zo minimaal mogelijk zijn.

Er wordt regelmatig gekeken naar hoe verbetering te realiseren is om zo het rendement en de kwaliteit van onze onderhoudsprocessen te verbeteren. Eén van de aandachtspunten is de betrouwbaarheid van de installaties vergroten. Als er een zekere mate van betrouwbaarheid van de installatie is, zijn de verbeteringen pas effectief te implementeren. Tijdens je traineeship ben je zeer betrokken bij dit verbeterproces. Hiernaast help je afdelingen met het in gang zetten van de gedrags- en cultuurverandering. Het maken van staal blijft altijd door mensen gedaan worden, hoe sterk onze processen ook zijn geautomatiseerd.

Er zijn vijf fasen in het verbeterproces en hiervoor krijg je verschillende opdrachten. De eerste fase is het verzamelen van gegevens, scope en kick-off. Als tweede moet je analyses maken van data op basis van Operational Excellence. De derde fase is project identificatie. Fase vier is het vaststellen van prioriteiten en maken van planningen voor de projecten. De laatste fase is het implementeren van verbetervoorstellen.

Voor dit traineeship is het hebben van affiniteit met producttechnologie en procestechnologie zeer belangrijk.

My rating