Voorbeeld sollicitatiebrief afstudeerstage

Voorbeeld sollicitatiebrief afstudeerstage
- On 25 May 2015
Rating
Voorbeeld sollicitatiebrief afstudeerstage https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/voorbeeld-sollicitatiebrief-afstudeerstage 1
1

In dit artikel vind je een voorbeeld  van een sollicitatiebrief voor een HBO afstudeerstage.

(Jouw naam)

(Adres)
(Postcode) (Woonplaats)

(Naam bedrijf)
Aan: (contactpersoon of naam afdeling)
(Adres bedrijf)
(Postcode) (Woonplaats)

(Plaatsnaam), (datum)

Betreft: afstudeeropdracht / afstudeerstage

Geachte heer/mevrouw (naam contactpersoon)

Sinds (jaar) volg ik aan de (opleiding) de studie (studierichting). Het is gebruikelijk dat studenten van deze opleiding in het laatste jaar van deze studie een afstudeerstage lopen om op deze wijze praktijkervaring op te doen. Graag zou ik met u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden om afstudeerstage te lopen bij uw bedrijf.

Op dit moment zit ik in de afstudeerfase van mijn studie en ik zou graag ervaring opdoen binnen dit vakgebied en meer inzicht krijgen in de middelen en methoden die in de praktijk worden gebruikt.

De afstudeeropdracht, zoals deze staat beschreven in de advertentie, spreekt mij om diverse redenen aan. De belangrijkste reden is: “omdat het mij een leerzame ervaring lijkt om werkervaring op te doen bij een grote organisatie die actief is op het gebied van (bedrijfstak / branche). Daarnaast beschik ik over goede sociale en contactuele eigenschappen en ben ik goed in staat zelfstandig te werken. Tenslotte sluit de afstudeeropdracht uitstekend aan op mijn studierichting en is het voor mij een mooie uitdaging om mijn theoretische kennis in de praktijk te brengen.

De periode waarin ik afstudeeropdracht moet afronden bedraagt ongeveer (x aantal )maanden en zou per (datumstarten) in kunnen gaan.

Ik vertrouw erop deze brief voor u een aanleiding is mij uit te nodigen voor een oriënterend gesprek. Voor nadere informatie verwijs ik u naar mijn bijgevoegd curriculum vitae.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Jouw naam)

Bijlage: curriculum vitae

My rating