Wat zijn je rechten?

Wat zijn je rechten?
- On 11 April 2015
Rating
Wat zijn je rechten? https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/wat-zijn-je-rechten 0
0

Het komt vaak voor dat er wordt gediscrimineerd in de sollicitatieprocedure. Voor de procedure kan er al gediscrimineerd worden door discriminerende eisen op de vacature te plaatsen. Ook tijdens de procedure kan gediscrimineerd worden. Sollicitanten weten vaak niet hoe ze hier op moeten reageren om een zo groot mogelijke kans op hun baan te behouden. Ze zullen dingen achterhouden tijdens het gesprek. Het helpt om te weten wat je rechten zijn tijdens een sollicitatie.

Discriminatie vanwege zwangerschap
In Nederland is het verboden om iemand af te wijzen met zwangerschap als reden. Ook mag er niet naar je kinderwens gevraagd worden.

Discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte
Als een persoon met een handicap of chronische ziekte de functie goed kan vervullen, dan heeft de sollicitant geen plicht om de beperking te delen. Als de sollicitant vraagt om een aanpassing voor de functie, moet de werkgever de mogelijkheid onderzoeken.

Discriminatie vanwege afkomst
Nederland is multicultureel en er zijn genoeg voorbeelden van sollicitanten die afgewezen zijn nadat de werkgever de buitenlandse naam gelezen hadden.

Discriminatie vanwege leeftijd
Tenzij er een goede reden voor gegeven is, mag je leeftijd geen rol spelen bij de sollicitatie.

Discriminatie vanwege geloofsuitingen
Als werknemer ben je het gezicht van het bedrijf. De gelijke behandelingswetgeving zorgt er voor dat je bijvoorbeeld niet mag worden afgewezen omdat je bijvoorbeeld een hoofddoek draagt.

Discriminatie vanwege een taaleis
Een taaleis voor een functie kan belangrijk zijn en het is logisch dat een volledige beheersing van een bepaalde taal wordt gevraagd. Maar voor de mensen die de taal niet goed beheersen is dit discriminerend. Daarom moet er een goede reden zijn voor een taaleis en anders mag de werkgever de sollicitant niet afwijzen op zijn taalbeheersing.

My rating