Werkervaring auditor De Nederlandsche Bank

Werkervaring auditor De Nederlandsche Bank
- On 29 October 2014
Rating
Werkervaring auditor De Nederlandsche Bank https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/werkervaring-auditor-de-nederlandsche-bank 0
0

Jason Watkin is auditor bij De Nederlandsche Bank.

'Ik identificeer me sterk met de maatschappelijke rol van DNB. Bijdragen aan de welvaart van Nederland door te werken aan een betrouwbaar financieel stelsel waarin instellingen hun verplichtingen nakomen. Die maatschappelijke relevantie was voor mij de doorslaggevende reden om een aantal jaren geleden de overstap te maken van een van de Big4 accountancy organisaties naar DNB.'

'Ook vanuit de Iad kunnen we bijdragen aan de missie van DNB door afdelingen scherp te houden. Ik richt mij daarbij primair op operational audits. Zo heb ik onlangs onderzoek gedaan naar de plek van riskmanagement binnen de organisatie. Interessant om het risico raamwerk te analyseren in het licht van de doelstellingen die worden nagestreeft.Vanuit een onafhankelijke positie kunnen wij het management feedback geven op de inrichting van hun organisatie en processen en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de borging van de kwaliteit van de dienstverlening.

Wat deze rol extra boeiend maakt is dat we de vrijheid hebben om op verschillende manieren het gesprek aan te gaan met het management. Soms als politieagent omdat men in overtreding is, soms als arts die op basis van de diagnose een behandelplan voorschrijft en soms als de consultant die helpt de processen in kaart te brengen en verbetervoorstellen te doen. Maar altijd met een bepaalde toegevoegde waarde waarbij de missie van DNB voorop staat. Van elkaar leren, kennis delen en jezelf verbeteren is een kenmerk van deze organisatie en een plezierige basis om op te werken.

Mijn activiteiten beperken zich overigens niet alleen tot Nederland. Ook voor het ESCB (Europese Stelsel van Centrale Banken) verrichten wij audits en in het kader van technische samenwerking verzorgen we trainingen. Zo heb ik onlangs een training verzorgd over risicogebasseerd auditen voor de auditcollega’s van de centrale bank van Rusland. Niet alleen leuk om te doen maar ook leerzaam: door de internationale contacten leer je met andere ogen naar hetzelfde probleem te kijken. En dat werkt heel verfrissend!'

My rating