Werkervaring persvoorlichter De Nederlandsche Bank

Werkervaring persvoorlichter De Nederlandsche Bank
- On 29 October 2014
Rating
Werkervaring persvoorlichter De Nederlandsche Bank https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/werkervaring-persvoorlichter-de-nederlandsche-bank 0
0

Remko Vellenga is persvoorlichter bij De Nederlandsche Bank.

'Alles draait om financiële stabiliteit. Toezicht houden is één ding, stabiliteit realiseren in het financiële stelsel is veel meer dan dat. Wat we doen, wat we communiceren, kan grote consequenties hebben. We werken hier op het scherp van de snede in het zenuwcentrum van de economie. Dus ook als persvoorlichter ben ik doordrenkt van de grote verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.'

'Ik stapte in bij DNB in de periode dat DSB Bank in de problemen zat en volop in het nieuws was. Dat gaf veel onrust onder spaarders. Ik kreeg de kans om een team te leiden dat de afwikkeling van vragen op zich nam. De meest gestelde vraag was natuurlijk hoe men gebruik kon maken van het depositogarantiestelsel. Wanneer kom je wel of niet in aanmerking voor een vergoeding, hoe dien je een aanvraag in, wanneer kun je je geld terug verwachten. Al met al hebben we in die tijd ruim 150.000 vragen verwerkt. Toen voelde ik wel dat de rol van ons team van grote toegevoegde maatschappelijke waarde was, de garantie op papier ging ineens leven voor een groot publiek.

Ik kreeg vervolgens de mogelijkheid om ervaring op te doen bij de persvoorlichting van de afdeling Communicatie. Een half jaar geleden heb ik definitief de overstap gemaakt. In publieksvoorlichting draait het vaak om het geven van (aanvullende) informatie aan een relatief onwetend publiek. Nu, in de contacten met de pers, heb ik te maken met een goed onderlegde partij die dringend op zoek is naar de inhoudelijke kant van een verhaal en items met nieuwswaarde. Het is belangrijk dat je in dat traject niet voor verrassingen komt te staan. Dat vraagt om een goede voorbereiding, veel afstemming met belanghebbenden, een duidelijke heldere lijn in communicatie en liefst ook één mond naar buiten. Denk bijvoorbeeld aan de nationalisatie van SNS. Dat is echt crisis communicatie. Onduidelijkheden of misverstanden kunnen op zo´n moment funest zijn.

De dynamiek die dat met zich meebrengt is echt geweldig. Je weet dat je rol ertoe doet en met alle ontwikkelingen die nog op ons afkomen, kan ik me geen leuker bedrijf voorstellen om voor te werken.'

My rating