Werkervaring privacy medewerker FEC De Nederlandsche Bank

Werkervaring privacy medewerker FEC De Nederlandsche Bank
- On 29 October 2014
Rating
Werkervaring privacy medewerker FEC De Nederlandsche Bank https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/werkervaring-privacy-medewerker-fec-de-nederlandsche-bank 0
0

Annemieke de Gooijer is privacy medewerker Financieel Expertise Centrum bij De Nederlandsche Bank.

'Sinds een half jaar vervul ik een bijzondere positie binnen DNB. Ik  ben namens DNB gedetacheerd bij het Financieel Expertise Centrum (FEC). Het FEC is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingtaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Deelnemers in het FEC zijn naast DNB en AFM, de politie, belastingdienst, FIOD, AIVD en het openbaar ministerie.'

'Met een team van 9 professionals proberen wij de samenwerking tussen de verschillende partners te stimuleren. De gezamenlijke aanpak van de FEC-partners maakt het mogelijk om probleemgericht en slagvaardig op te treden. Het zorgt er bovendien voor dat maatregelen die genomen worden een breed effect hebben. Samenwerken is ook een gecompliceerd proces omdat je met verschillende culturen en percepties te maken hebt. Een partij die informatie vraagt doet dat vaak vanuit een ander standpunt dan de partij die informatie moet verstrekken. Met name privacy aspecten spelen daarbij een rol.

Het is mijn verantwoordelijkheid om toe te zien op de wettelijke kaders die op de verschillende FEC-partners van toepassing zijn. Deze kaders hebben we gebundeld in een Informatieprotocol FEC, waarin staat wat we wel en niet kunnen uitwisselen en onder welke condities. Ik ben momenteel bezig om (samen met medewerkers van alle FEC-partners) om dit Informatieprotocol te evalueren en te actualiseren.

Voorbeelden van praktijken die de integriteit van de financiële sector aantasten zijn witwaspraktijken, vastgoed- of hypotheekfraude en terrorismefinanciering. De maatschappij is er mee gediend dat we informatie om dit te bestrijden zo goed mogelijk benutten. Structurele uitwisseling van informatie tussen de verschillende partijen draagt daar aan bij, waarbij we wel op moeten passen dat de overheid geen Big Brother wordt.

Buitengewoon interessant werk omdat je samen op zoek gaat naar werkbare oplossingen binnen de wettelijke kaders zodanig dat we ons doel kunnen bereiken: versterken van de integriteit van de financiële sector.'

My rating