Werkervaring senior medewerker huisvesting beheer De Nederlandsche Bank

Werkervaring senior medewerker huisvesting beheer De Nederlandsche Bank
- On 29 October 2014
Rating
Werkervaring senior medewerker huisvesting beheer De Nederlandsche Bank https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/werkervaring-senior-medewerker-huisvesting-beheer-de-nederlandsche-bank 3
3

Richard Giesselbach werkt als senior medewerker huisvesting beheer bij De Nederlandsche Bank en hier deelt hij zijn werkervaring.

‘Het is geweldig om te zien wat een gebouw met mensen doet. Het is net of de dynamiek binnen DNB de ruimte heeft gekregen na de realisatie van de verbouwing van het kantoor aan het Westeinde. Meer lichtinval, een betere klimaatbeheersing en een café/restaurant dat zich ontwikkeld heeft tot gewilde ontmoetingsplaats. Door het openbreken van het pand bruist het zichtbaar. Stiekem zijn we daar best trots op.'

‘We hebben in de voorbereiding en realisatie enorm veel energie gestoken en dan ben je blij dat alles uitpakt zoals we dat voor ons zagen. Klaar zijn we natuurlijk nooit want ook de beheersing van een gebouw is een uitdaging op zich. Klimaat, beveiliging, schoonmaak, (nood)stroomvoorziening, onderhoud noem maar op, het moet wel allemaal goed geregeld zijn. Als stille kracht op de achtergrond dragen we zo bij aan de procesgang op de afdelingen.

Als afdeling Facilitair management doen we meer dan gebouwbeheer. Denk aan de postdistributie, het produceren van het jaarverslag, organiseren van persconferenties en evenementen, verzorgen van catering en allerlei andere facilitaire zaken. Veel taken zijn uitbesteed aan externe partijen. Deze contractpartijen sturen wij aan en wij houden daardoor ook de regie over de uit te voeren werkzaamheden. Voorbeeld daarvan is het prestatiegericht onderhoud van onze gebouwen en techniek. Ik zit daar bovenop omdat we het ons niet kunnen veroorloven dat de kwaliteit van dienstverlening onvoorzien minder zou worden. Ik ben trots op wat er nu staat en wil dat graag zo houden.

DNB is een kennisintensieve organisatie. Wat ik daar van leer voor mijn eigen team is dat het belangrijk is dat je mensen met elkaar verbind. Organiseren dat kennis wordt gedeeld. Maar ook dat actief gezocht wordt naar kennisverrijking. Dat is de weg om de kwaliteit van je dienstverlening verder te ontwikkelen. Eigenlijk niet anders dan wat voor het primaire proces van de bank ook geldt: kennisdeling is kennisvermeerdering.’

My rating