Werkervaring toezichthouder De Nederlandsche Bank

Werkervaring toezichthouder De Nederlandsche Bank
- On 29 October 2014
Rating
Werkervaring toezichthouder De Nederlandsche Bank https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/werkervaring-toezichthouder-de-nederlandsche-bank 0
0

Ricky Plak is toezichthouder bij De Nederlandsche Bank.

'Na mijn studie begon mijn loopbaan bij één van de Big4 accountantskantoren, vervolgens ben ik aan de slag gegaan bij de interne accountantsdienst van het ministerie van Financiën. Gedreven door de ambitie om mezelf verder te ontwikkelen maakte ik een jaar geleden de overstap naar DNB.'

'Het meest opvallende van DNB is de enorme gedrevenheid en professionaliteit van de organisatie. Er lopen hier ontzettend veel slimme mensen rond die hun uiterste best doen om bij te dragen aan de doelstelling van DNB: het nastreven van een stabiel financieel systeem door middel van het houden van toezicht op de soliditeit en integriteit van financiële instellingen. De organisatie beschikt over heel veel kennis en is er op gericht die met elkaar te delen zodat persoonlijke groei en die van de organisatie hand in hand gaan.

Naast de inhoudelijkheid van mijn werk haal ik veel plezier uit de samenwerking en contacten met collega´s. In het afgelopen jaar heb ik veel nieuwe mensen leren kennen. Als je er voor openstaat is het netwerk dat je opbouwt ongewoon groot. Niet alleen zakelijk, ik hou er ook een aantal hele goede vriendschappen aan over.

Met ons team zijn wij verantwoordelijk voor het toezicht op beleggingsondernemingen en –instellingen. Belangrijke onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn integriteit, solvabiliteit en compliance. Thema´s die erop gericht zijn cliënten en stakeholders van de ondernemingen en instellingen te beschermen zodat zij kunnen vertrouwen op dit stabiele financiële stelsel.

Dat is niet alleen een kwestie van de regeltjes volgen en toepassen. Als zich onvolkomenheden voordoen waarbij zelfs escalatie dreigt, wordt het uiterste van mijn (sociale) vaardigheden gevraagd. Mijn boodschap goed voor het voetlicht krijgen en de bestuurders meenemen in mijn visie. En wel zo dat zij hun inzichten aanpassen en zij op eigen initiatief de koers wijzigen. Dat is naar mijn mening toezicht in zijn beste vorm. Ik doe er iedere dag weer alles aan om dat voor elkaar te krijgen.'

My rating