Werkervaring toezichthouder specialist De Nederlandsche Bank

Werkervaring toezichthouder specialist De Nederlandsche Bank
- On 29 October 2014
Rating
Werkervaring toezichthouder specialist De Nederlandsche Bank https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/werkervaring-toezichthouder-specialist-de-nederlandsche-bank 0
0

Arco van Oord is toezichthouder specialist bij De Nederlandsche Bank.

'Als toezichthouder specialist bij de afdeling Risk en asset and liability management (Ralm) zit ik boven op de risico's van meer dan 1500 miljard euro. Als ik één ding vaak doe, dan is het sparren met mijn collega's. Want toezicht houden, de risico's inschatten, beoordelen en mitigeren, doe je niet alleen. Op deze manier maak je gebruik van de verscheidenheid in achtergronden binnen Ralm en DNB, word je geprikkeld om verder te kijken en kom je uiteindelijk tot scherpe beoordelingen van de instellingen. Positief kritisch naar de zaken kijkend, realiseer ik me terdege dat ik hier zit voor de deelnemer en de polishouder. Dat aspect is altijd de rode draad van je werkzaamheden.'

'Ons team is verantwoordelijk voor de beoordeling van onder andere de financiële opzet, het beleggingsbeleid, het risicomanagement en de governance van verzekeraars en pensioenfondsen. Zijn bestuurders 'in control' over de financiële uitkomsten van hun beleid? Is er sprake van een beheersbare en integere bedrijfsvoering? Wat is de impact van een sterke rentedaling of een crash op de beurs op de financiële positie van één instelling of een hele sector? Belangrijker nog: wat is de impact voor een deelnemer of polishouder?

Om een goede inschatting te kunnen maken, moet je een goed totaalbeeld van een organisatie weten te krijgen. We beoordelen bijvoorbeeld de interne modellen die men gebruikt voor Solvency II, maar dat kun je weer niet los zien van de manier waarop risicomanagement  en de governance zijn ingeregeld. Het ene moment verdiep ik mij in de modellen terwijl ik het andere moment in discussie ga over  de visie op het renterisico met het management van een organisatie. Het hele plaatje te overzien, dat maakt mijn werk extra leuk.

Zeer regelmatig worden we ook betrokken bij de invoering van nieuwe richtlijnen. Niet alleen in de implementatiefase, maar wij toetsen ook of maatregelen die op papier nuttig lijken, in de praktijk wel werken. Op basis daarvan komen wij met aanbevelingen voor een goed toezichtbeleid: Niet alleen de regeltjes volgen, maar vooral ook met twee voeten in de toezichtspraktijk staan.'

My rating