Werkervaring toezichthouder zorgverzekeraars De Nederlandsche Bank

Werkervaring toezichthouder zorgverzekeraars De Nederlandsche Bank
- On 29 October 2014
Rating
Werkervaring toezichthouder zorgverzekeraars De Nederlandsche Bank https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/werkervaring-toezichthouder-zorgverzekeraars-de-nederlandsche-bank 0
0

Michel le Comte is toezichthouder zorgverzekeraars bij De Nederlansche Bank.

'Het gaat niet alleen om centen, maar ook om patiënten. Die verantwoordelijkheid voel je beslist als toezichthouder in de zorg. Natuurlijk ligt mijn focus op het beheersbaar en inzichtelijk houden van de operationele en financiële risico's. Hot issues zijn bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de zorg, het vereveningssysteem en Solvency II. Toch probeer ik bij de beoordeling hiervan, ook het perspectief van de patiënt erbij te betrekken.'

'Om een voorbeeld te geven van de complexiteit: de zorgkosten rijzen de pan uit. In reactie hierop worden steeds meer uitgavenrisico´s bij de verzekeraars neergelegd. Die beperken vervolgens bijvoorbeeld de keus in zorginstelling of behandeling. Men zoekt tevens naar wegen om gewenste klanten aan de portefeuille toe te voegen onder andere door het creatief inzetten van collectiviteiten. Maar staat dat niet haaks op de intentie van de wet die risicoselectie wil ontmoedigen? Als toezichthouder ben je natuurlijk blij als financiële risico´s beter beheersbaar worden, maar leidt dit wel tot een betere positie voor de patiënt? Streven naar een duurzame welvaart is immers ook onderdeel van onze missie.

Toezicht houden lijkt wat dat betreft wel eens op schaken. Iedere zet heeft consequenties. Waar moet je nu ingrijpen om problemen over 3 jaar te voorkomen. Je moet goed nadenken wat je uiteindelijk wilt bereiken voordat je in aktie komt.

Om dat te realiseren zijn we voortdurend in gesprek met directies en raden van bestuur van zorgverzekeraars. Afstemmen van hun strategie, processen en producten in het perspectief van de marktontwikkelingen. Doordat je deze gesprekken voert met veel verschillende zorgverzekeraars, kun je vanuit een helikopter view naar de totale markt kijken. Pijnpunten bij individuele organisaties zijn daardoor sneller te herkennen.

Toezicht houden doe je niet alleen. We trekken als team met elkaar op om een goed resultaat neer te zetten. Zo bouwen wij gezamenlijk mee aan een goed en betaalbaar zorgstelsel dat past bij de duurzame welvaart die ons voor ogen staat.'

My rating