Werkervaring veiligheidskundige De Nederlandsche Bank

Werkervaring veiligheidskundige De Nederlandsche Bank
- On 29 October 2014
Rating
Werkervaring veiligheidskundige De Nederlandsche Bank https://sollicitatieblog.nl/en/sollicitatieblog/werkervaring-veiligheidskundige-de-nederlandsche-bank 0
0

Renate Tjon A Foek is veiligheidskundige bij De Nederlansche Bank.

'De afdeling Cash operations houdt zich bezig met het chartale betalingsverkeer in de vorm van bankbiljetten en munten. Hiervoor zijn op de productieafdeling acht sorteermachines waarop bankbiljetten geteld, beoordeeld en indien nodig, vernietigd worden. Binnen het grote kantoorgebouw van DNB is de afdeling Cash operations een soort fabriek. Geld komt in bulken binnen en wordt verwerkt. Dat brengt bijzondere risico's met zich mee. Denk aan de fysieke belasting, de geluidsbelasting, werken met arbeidsmiddelen en zelfs gevaarlijke stoffen. Dit zijn veel Arbo-aspecten die vragen om beheersmaatregelen.'

'Maar mijn belangrijkste toegevoegde waarde zit niet in het opstellen van de arbo-, veiligheids-  en milieuregels maar in het creëren van 'awareness'. Mensen bewust maken van hun omgeving en werkzaamheden. Ik ben dan ook pas tevreden, als iedereen bewust handelt met in het achterhoofd de risico's die aan een handeling vastzitten.

Dat is niet altijd even eenvoudig. Je kunt met vereende krachten van alles vastleggen in strategie, tactische en operationele doelstellingen, maar dan ben je er nog niet. Onder aan de lijn ben je eigenlijk nooit klaar, hoogstens op de goede weg. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen, de wet- en regelgeving verandert en je hebt altijd met mensen te maken. Continue aandacht voor de veiligheid, arbo en milieu is een randvoorwaarde. Daaruit bestaat ook een groot deel van mijn werkzaamheden. Zo is er bijvoorbeeld een incidentenmeldingensysteem, waarin een medewerker een gevaarlijke of afwijkende situatie kan registreren. Het doel is dat meer inzicht ontstaat in de mogelijke risico’s en maatregelen te nemen om de risico’s te voorkomen.

Om deze  aspecten te beheersen zijn deze opgenomen in een kwaliteitsmanagementsysteem. De afdeling is gecertificeerd voor ISO 14001 (Milieu) en onlangs voor OHSAS 18001 (Arbo). Zo kunnen we op een gestructureerde en beheersbare manier de aspecten Arbo, veiligheid en milieu aantoonbaar verbeteren. Dat geeft in elk geval duidelijkheid over de (eind) verantwoordelijkheid en risicobeheersing. Maar het belangrijkste blijft toch, bewust maken en aanwezig zijn op de werkvloer en lijnmanagers mee te laten lopen bij inspectierondes. Is er een gevaarlijke situatie, wat is er nog mogelijk aan bescherming of voorlichting, waar zitten nog verbeterpunten. Alleen zo kun je wet- en regelgeving handen en voeten geven. Ik vind het erg leuk dat ik daardoor veel met medewerkers te maken en op deze manier blijven we werken aan een gezonde en veilige werkomgeving.'

My rating