Een arbeidsovereenkomst o.b.v. onze visie

0
Leestijd: 4 minuten

Wij geloven in persoonlijke aandacht

Onze werving, selectie en onboarding worden gekenmerkt door persoonlijke aandacht en jezelf laten zien. Omdat we geloven dat juist dan de mooiste dingen gebeuren. Als het goed is, is dit merkbaar voor kandidaten. Tijdens onze inhousedagen, businesscourses, kennismakingsgesprekken, persoonlijkheidsgesprekken, assessments en selectiedagen. En zelfs al zodra iemand zijn of haar eerste voet bij ons over de drempel zet.

Eindelijk is het dan zover! Na een intensieve selectieprocedure bieden we een kandidaat een baan aan. Wat ons betreft, steeds opnieuw een bijzonder moment. De mogelijke start van iets nieuws. We nodigen iedereen die een aanbod van ons krijgt persoonlijk uit op kantoor voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Best een belangrijk moment, aan de start van een carrière: het moment waarop we onze arbeidsovereenkomst en voorwaarden toelichten. En het moment waarop we commitment naar elkaar uitspreken. We gaan niet alleen juridisch, maar ook relationeel een contract aan. Het is de start van een reis.

Best een feest. Totdat dat contract op tafel komt.

Tot nu toe maakten wij gebruik van een arbeidsovereenkomst en secundaire arbeidsvoorwaarden die afstamden van onze voormalig moederorganisatie. In totaal acht pagina’s arbeidsovereenkomst en dertien pagina’s secundaire arbeidsvoorwaarden. Tijdens de arbeidsvoorwaardengesprekken merkten we dat we vooral bezig waren met het toelichten van de verschillende juridische artikelen. “Hier staat dit, maar wat we eigenlijk bedoelen is dat”. Wij merkten ook dat de omvang, onbegrijpelijke taal en het uiterlijk van onze contracten ervoor zorgden dat nieuwe mensen deze documenten niet volledig lazen. Dat er afspraken in stonden die voor niemand van onze kandidaten en trainees relevant zijn. Daarnaast ontdekten we dat onze contracten regelmatig onder de neus van vrienden en familie van onze nieuwe collega’s belandden gedurende hun keuzeproces. Dit was niet het visitekaartje dat we wilden afgeven.

Wij wilden een arbeidsovereenkomst ontwikkelen die past bij onze visie

Want, waarom zijn we zo gewend om mensen een standaard arbeidscontract onder de neus te schuiven, wanneer het ook leuk kan? Een contract dat niet eenentwintig pagina’s tekst kent, maar misschien maar drie? Een contract waarin niet de wet, maar juist de achterliggende gedachte centraal staat. Geen pakket van afspraken om risico’s uit te sluiten, maar een welkomstbrief waarin we gezamenlijke afspraken maken om fijn samen te werken. Een contract gewoon eenvoudig te begrijpen valt. Een document dat past bij onze visie. Een contract dat natuurlijk wel juridisch ondersteunt wanneer het nodig is en wettelijk klopt. Genoeg reden voor ons om hier iets mee te doen.

Hoe ziet ons contract er nu uit?

1. De geest van de wet – Het draait in onze maatschappij veel om regels. En dan niet om de geest van de wet (wat wordt er bedoeld), maar om de letter van de wet (wat staat er precies). Juist in deze tijd is het nodig dat we kritisch kijken naar de bestaande regels, procedures, systemen en afspraken. Waarom is deze regel er? Hebben we deze geformuleerd vanwege een incident? Om risico’s uit te sluiten? En past deze eigenlijk in wie we willen zijn en waar we voor staan? Minder ‘gij moet en gij zal’, meer wáárom we deze afspraak met elkaar maken.Wij gaan met onze kandidaten gaan we graag het gesprek aan over de geest van de wet, in plaats van de letter. Om deze reden hebben wij onszelf in onze arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden uitgedaagd om bij iedere afspraak de geest van de wet toe te lichten. Waarom maken we deze afspraak met elkaar? En past dat bij onze visie? Wanneer we geen antwoord hadden op deze vraag, kreeg de regel geen plek in het contract. Scheelt ook weer een hoop pagina’s.

2. Committeren aan visie – Wij geloven dat mensen, vanuit zelfbewustzijn, de wereld in beweging brengen. Dat is onze visie. Die zetten we samen neer vanuit onze kernwaarden betrokkenheid, echtheid, bewustzijn en eigenaarschap. De eerste zin in ons voormalige contract was ‘de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Young Colfield gevestigd te…’ en ga nog maar even door. Visie of kernwaarden waren in geen velden of wegen te bekennen. Ons nieuwe contract hebben we geschreven vanuit onze kernwaarden met aandacht voor de 4Q’s (intellectuele, emotionele, fysieke en spirituele intelligentie). Onze visie heeft een plek in het contract. Kort in gesprek over onze visie is waar ons arbeidsvoorwaardengesprek mee begint. Dat is waar we met elkaar op willen committeren.

3. Begrijpelijke mensentaal“Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook tussentijds worden opgezegd dan wel worden beëindigd op grond van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek, gewichtige reden in de zin van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek of een tekortkoming in de nakoming als bedoeld in artikel 7:686.” He, Wat? Ons nieuwe contract is geschreven in begrijpelijk taalgebruik. Eenduidig te interpreteren, zonder juridische termen. Naar grote verrassing van de arbeidsjurist die ons heeft begeleid in dit proces. Tijdens ons proces bleek dat een contract in gewone mensentaal nét zo waterdicht is als de enorme selectie aan juridische termen die we in een arbeidsovereenkomst gewend zijn.

4. Een contract is ons visitekaartje én een feestje – Ons contract was een stapel papier vol ingewikkelde artikelen, woorden en afspraken. Ons contract is nu een representant van dat wat je hier bij ons – Young Colfield – kunt verwachten. Er staat in waar we in geloven en wat we werkelijk belangrijk vinden. Het geeft weer wat de sfeer en de cultuur is waarin we graag werken. Een contract waarmee we iemand welkom heten. Zo worden onze arbeidsvoorwaardengesprekken weer een feestje.

Website Young Colfield

 

 

Deel dit bericht

Comments are closed.