De boodschap van ING

0
Leestijd: 2 minuten

‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn bij ons’, die boodschap van ING draagt al vele jaren met verve uit. Als geen andere grote organisatie in Nederland profileert ING zich al bedrijf dat divers talent omarmt. De bank zet zich nadrukkelijk in om haar medewerkerspopulatie een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Waarom ING hierin zo voorop loopt, hoe deze ambitie invulling krijgt en wat het de bank brengt, daarover vertelt ING’s Directeur HR Marijke Brunklaus.

Vanwaar is de aandacht voor diversiteit ontstaan?

‘De boodschap van ING heeft al vele jaren aandacht voor diversiteit op de werkvloer en een ambitieus diversiteitsbeleid. Onze ambitie op dit vlak komt voort uit onze overtuiging dat een diverse medewerkerspopulatie bijdraagt aan een creatieve, productieve en aantrekkelijke werkomgeving. Dat is stimulerend voor medewerkers en draagt bij aan een betere dienstverlening aan onze klanten. Als grote werkgever hebben we een maatschappelijke rol, daar zijn we ons zeer van bewust. Met onze aandacht voor diversiteit geven we daar voor een deel invulling aan. En uiteraard worden er vanuit de overheid ook regels en kaders gesteld waar het diversiteit betreft. Dat juichen wij alleen maar toe.’

Wat bedoel je precies met dat een divers samengestelde medewerkerspopulatie bijdraagt aan een betere dienstverlening aan klanten?

‘Een heterogene groep mensen (verschillende soorten mensen) stimuleert elkaar meer dan een team van mensen die op elkaar lijken; men wordt verleid zaken eens van een minder voor de hand liggende kant te bekijken. Klanten van ING hebben ook allerlei verschillende achtergronden, interesses en overtuigingen. Dan is het niet meer dan normaal dat ook onze medewerkersbestand gevarieerd is samengesteld. Onze medewerkers zijn een afspiegeling van de maatschappij waarin we leven.’

Welke groepen medewerkers krijgen speciale aandacht, in het diversiteitsbeleid?

‘Vrouwen op weg naar de top, medewerkers vanuit andere culturen, ouderen, jongeren, mensen met een arbeidsbeperking en de LGBT-doelgroep krijgen speciale aandacht. We ondersteunen ook de personeelsnetwerken die voor en door deze doelgroepen zijn opgericht zoals Crossing (het multiculturele netwerk), Lioness (voor vrouwen), Gala (LGBT), De Ring (Jongeren) en Experience (45+).’ 

‘Wij zeggen altijd: ING is jezelf zijn. Iedereen moet zich bij ons op zijn gemak voelen binnen zijn werkomgeving. Anders kun je niet lekker werken en succesvol zijn in je werk. Als iemand talent heeft en zijn toegevoegde waarde laat zien, dan zijn er altijd mogelijkheden binnen ING. Dit geldt voor alle medewerkers.. Nu zijn er natuurlijk ook mensen binnen deze groep voor wie dat niet eenvoudig is.

Wanneer ben je tevreden met de opbrengsten van de inspanningen van ING op het gebied van diversiteit?

‘Als diversiteit vanzelfsprekend is geworden en er geen aparte programma’s meer nodig zijn om medewerkers met een ‘andere’ achtergrond te werven, te begeleiden en te stimuleren. Als het logisch is dat net zoveel vrouwen als mannen topfuncties bekleden. Als iemand met een hoofddoek of in een rolstoel zich niet meer hoeft af te vragen of hij of zij dezelfde kansen heeft op de arbeidsmarkt, maar daar gewoon vanuit kan gaan. Er is nog genoeg te winnen, maar we zijn op de goede weg.’

Ben je bezig met het zoeken van een baan? Lees hoe je een goed curriculum vitae schrijft.

Deel dit bericht

Comments are closed.