Supply Chain Management (SMC) van Movares

0
Leestijd: 2 minuten

De Koninklijke VolkerWessels ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en KWS hebben samen met Hollandia Infra als combinatie de aanbesteding voor de vervanging van Brug Ouderkerk in Ouderkerk aan de Amstel gewonnen. Deze grote partijen gaan de brug uit 1936 vervangen door twee op afstand bedienbare beweegbare bruggen. De planning is krap en de belangen zijn groot: reden om te kiezen voor de in de engineering nieuwe werkwijze Supply Chain Management. Adviseurs van de groep Supply Chain Management (SMC) van Movares hebben de leiding

Vraag van de opdrachtgever

Het definitief ontwerp (DO) van de nieuwe bruggen wordt door in totaal acht partijen uitgevoerd in een periode van twintig weken. Movares is gevraagd een groot deel van het ontwerp te verzorgen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Door het toepassen van Supply Chain Management maken wij de kritische overdrachtsmomenten inzichtelijk. Voorafgaand aan het projectproces maken we afspraken over welke informatie wanneer wordt overgedragen tussen de verschillende partijen. Zo verkleint het risico dat er vertraging optreedt in de werkzaamheden tijdens het project. Via de methodiek van Supply Chain Management van Movares kan er wekelijks inzicht verkregen worden in de kritische raakvlakken en krijgt het team de mogelijkheid hier preventief op bij te sturen.

Heel belangrijk in dit project is het expliciet vastleggen van de communicatie. Al voor de start van het DO leggen we expliciet de zogenaamde leverafspraken vast. Dit levert winst op in tijd, kwaliteit en geld doordat de kans kleiner is dat het werkproces wordt verstoord door te laat geleverde of incomplete informatie. Alle werkafspraken tussen alle verschillende partijen worden inzichtelijk gemaakt en expliciet vastgelegd in een speciaal hiervoor ontworpen dashboard. Movares bewaakt de gemaakte afspraken, houdt de status van die afspraken bij en heeft een sturende rol waar het gaat om de voortgang van de afspraken. De nauwe samenwerking tussen de Supply Chain Management adviseur en de projectleiding zorgt er voor dat er in wekelijkse overlegmomenten preventief gestuurd kan worden op de voortgang van het projectproces.

Bijzonderheden & innovaties

Werken via de methodiek van SCM is nieuw in de ontwerpwereld van infrastructuur. SCM is een methodiek die de afgelopen 40 jaar zijn meerwaarde al heeft bewezen in de industrie en andere sectoren. Het gedachtegoed is gebaseerd op het idee dat producten en diensten worden voortgebracht door een keten van autonome organisaties die aan elkaar en uiteindelijk aan de consument leveren. Oftewel: het juiste product van de juiste kwaliteit op de juiste plaats op het juiste moment tegen de juiste (minimale) kosten.

Benieuwd naar andere artikelen over Movares? Klik dan hier.

Deel dit bericht

Comments are closed.