Trainee Finance NN Group

0
Leestijd: 3 minuten

Daniel White is Trainee Finance bij NN Group. Lees hieronder over zijn ervaring. 

Wie ben je en wat voor rol vervul je binnen NN?
Ik ben Daniel White, 29 jaar oud en werkzaam binnen NN Group als financial controller en contactpersoon Management Reporting & Control voor de bedrijfsonderdelen Japan Life en Japan CBVA.

Op welke manier heb je waarde toe kunnen voegen voor onze klanten en voor NN?
Waarde toevoegen voor klanten ligt binnen Management Accounting erg breed. Onze klanten zijn eigenlijk alle externe stakeholders van NN, denk daarbij naast onze polishouders ook aan analisten, beleggers en de financiële autoriteiten. Daarnaast hebben wij ook vele interne klanten, namelijk de Management Board van NN Group waaraan wij rapporteren en de bedrijfsonderdelen van NN waarvoor wij contactpersoon zijn. Door objectief, correct en tijdig relevante informatie te delen met onze stakeholders probeer ik waarde toe te voegen voor zowel onze klanten als voor NN.

Hoe heb je jezelf ontwikkeld binnen het traineeship?
Ik heb mijzelf met name ontwikkeld door actief vragen te stellen aan collega’s maar ook aan senior managers. Wat ik heb geleerd tijdens het traineeship is dat je beter een domme vraag kan stellen dan nooit een vraag stellen. Een grote verzekeraar in het algemeen is een complexe business en je leert het meest door vragen te stellen aan anderen. Collega’s staan je graag te woord als je wilt leren van hun ervaringen.

Wat was voor jou de reden om voor NN te kiezen?
De reden voor mij om voor NN te kiezen was een aantrekkelijk traineeprogramma en een functie waarin ik de mogelijkheid heb gekregen om in een korte tijd in verschillende onderdelen van het bedrijf te kunnen werken. Tevens worden er veel opleidingsmogelijkheden aangeboden wat natuurlijk erg goed helpt om jezelf verder te ontwikkelen.

Wat adviseer je studenten als ze voor NN solliciteren?
Zie het als een mooie uitdaging waarin je, mits je er zelf ook in investeert, al snel van toegevoegde waarde kan zijn. Blijf open, stel vragen en wees bereid om kritisch te zijn.
English version:
Who are you and what kind of role do you fulfill within NN?
I am Daniel White, 29 years old and working as a financial controller within NN group. I am contactperson Management Reporting & Control for the business units Japan Life and Japan CBVA.

In what way have you been able to add value for our customers and NN Group?
Adding value for customers within Management Accounting is broad. Our customers are actually all external stakeholders of NN, like policy holders and also analysts, investors and financial authorities. Next to that we also have “internal customers” like the Management Board of NN Group to which we report and the business units of NN for which we are the contact person. I add value for our customers and NN by objectively, accurately and timely sharing information with our stakeholders.

How have you developed yourself within the traineeship?
I have mainly developed myself by actively asking questions to colleagues and senior management. I have learned during my traineeship that it is better to ask a dumb question than asking no question at all. A big insurance company as a whole is a complex business and you learn most by asking questions to others. Colleagues like to answer your questions when you are eager to learn from their experience.

What was the reason for you to choose for NN?
The reason for me to choose for NN was an attractive trainee program and a position in which I got the opportunity to work in various parts of the company. At the same time I was offered many development opportunities which helped me well to develop myself further.

What do you advise students when they apply for NN?
See it as a great opportunity in which, when you invest in it yourself, you can be of added value quickly. Have an open attitude, keep asking questions and be prepared to stay critical.

Deel dit bericht

Comments are closed.