Project­secretaris / Adviseur LHV

0
Leestijd: 2 minuten

HIS, KIS en HAPIS

In de eerstelijns zorg wordt gewerkt met verschillende informatiesystemen, zoals het HIS (Huisarts Informatie Systeem), HAPIS (Huisartsenpost Informatie Systeem) en het KIS (Keten Informatie Systeem). HIS, KIS en HAPIS zijn software-applicaties waarin een zorgverlener die een praktijk voert (bijvoorbeeld een huisarts) de patiëntgegevens vastlegt.

Project XIS

Het dragen van het XIS-keurmerk moet eraan gaan bijdragen dat de huisarts, patiënt en de ICT-leveranciers minder zorgen hebben over de systemen die gebruikt worden en de eisen waaraan moet worden voldaan. Het keurmerk wordt toegekend aan systemen die voldoen aan de basisvereisten en zich vervolgens jaarlijks doorontwikkelen. In project XIS wordt de keurmerkorganisatie die dit moet gaan uitvoeren ontworpen en ingericht. Denk daarbij aan de governance, de werkprocessen en een reglement. Daarnaast worden de eerste versies van de basiseisen geformuleerd waaraan de informatiesystemen moeten voldoen om het keurmerk te verkrijgen.

De rol van OchtendMensen

OchtendMensen-adviseur Roos Thijssen speelt in dit project een belangrijke rol door onder meer de werkprocessen voor het keurmerkregister vorm te geven en voor afstemming te zorgen met verschillende stakeholders. Bij het bedenken van processen is belangrijk dat er draagvlak voor is bij degenen die er uiteindelijk mee gaan werken.

Als projectsecretaris zorgt Roos ervoor dat er een projectplanning is en dat er subsidieverantwoording plaatsvindt aan het ministerie van VWS. Daarnaast verzorgt ze de regelmatige afstemming met de huisartsenkoepels, Zorgverzekeraars Nederland en de patiëntenfederatie (beleidsmedewerkers én bestuurders). Tevens zorgt ze ervoor dat het team wat werkt aan de toetsbare eisen op een goede manier kan samenwerken. Daarnaast adviseert Roos in het ontwerp en de uitwerking van de totstandkoming van de systeemeisen, governance en de werkprocessen rond het keuren van de systemen.

De uitdaging en tegelijkertijd dat wat Roos energie geeft in deze opdracht is de betrokkenheid van verschillende stakeholders, zoals huisartsenkoepels NHG, LHV en InEen, Zorgverzekeraars Nederland en verschillende ICT-leveranciers. In dit grote speelveld is het zaak om alle partijen goed betrokken te krijgen en te houden voor het verbeteren van de kwaliteit en transparantie van de HIS-, KIS-, en HAPIS’en. Met als doel het verbeteren van de zorg en het verminderen van de administratieve lasten voor huisartsen.

“Voor het slagen van project XIS moesten nog veel zaken ontworpen, afgestemd en vastgelegd worden. Roos wist deze zaken goed in kaart te brengen. Met een duidelijke planning van te nemen stappen, wist iedereen waar we naar toe werkten en dat er besluiten nodig waren. Door haar heldere visualisaties van processen of overwegingen, konden partijen beter inzien welke gevolgen bepaalde keuzes hadden. Daardoor konden we sneller van discussie tot besluit komen. De heldere planning, agendering, goede inhoudelijke besluitstukken en fijne overzichtelijke presentaties van Roos geven mij en de betrokken partijen overzicht, inzicht, rust en vertrouwen dat het project succesvol wordt afgerond.”, aldus Martina Bartelink, directeur Stichting LEGIO.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Deel dit bericht

Comments are closed.