Project­secretaris Taskforce Versnelling inrichting rest­opgave 80.000 hectare extra natuur

0
Leestijd: < 1 minuut

Een versnellingsstrategie is essentieel om 80.000 hectare extra natuur te realiseren in 2027

Provincies zetten zich in om eind 2027 gezamenlijk 80.000 hectare nieuwe natuur te hebben ingericht, zoals afgesproken in het Natuurpact met het Rijk (2013). Deze extra nieuwe natuur zorgt voor versterking en behoud van kwetsbare natuur en biodiversiteit. Elke provincie is verantwoordelijk voor het realiseren van hun opgave binnen het Natuurpact. Jaarlijks rapporteren provincies gezamenlijk hun voortgang in de Voortgangsrapportage Natuur (VRN).

Uit de 7e VRN (2021) blijkt dat de provincies de gezamenlijke opgave in 2027 met het huidige tempo niet gaan halen. Het IPO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben daarom besloten dat een versnelling in natuurrealisatie nodig is om de 80.000 ha extra natuur uit het Natuurpact in de resterende tijd te kunnen halen.

Om tot mogelijke versnellingsstrategieën te komen, heeft BIJ12 – de uitvoeringsorganisatie van het IPO – de Taskforce Versnelling inrichting restopgave 80.000 hectare extra natuur (Taskforce Restopgave) opgericht. De Taskforce Restopgave heeft in januari en februari 2022 alle twaalf de provincies geïnterviewd over hoe zij de restopgave aanpakken en welke instrumenten zij daarvoor inzetten.

OchtendMensen ondersteunt de Taskforce Restopgave bij het uitvoeren van het onderzoek

OchtendMensen-adviseur Ramoeni Luimes ondersteunt als projectsecretaris de Taskforce Restopgave. Tijdens interviews met alle twaalf provincies verzorgt Ramoeni de verslaglegging, koppelt interviewverslagen terug aan provincies en schrijft op basis van deze interviewverslagen een rapportage met hoofdlijnen van gesprekken, inclusief aanbevelingen voor een versnellingsstrategie voor de realisatie van 80.000 extra natuur in 2027. Haar rapportage wordt door de Taskforce Restopgave gebruikt om de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland (AAC VP) te informeren over een mogelijke versnellingsstrategie voor natuurrealisatie.

Benieuwd waar OchtendMensen binnen het thema Energie & Duurzaamheid nog meer aan werken? Lees dan verder op onze themapagina.

Deel dit bericht

Comments are closed.