Omgevings­manager MIRT-onderzoek Metropool­regio Utrecht

0
Leestijd: 2 minuten

Verschillende overheden werken samen aan lange termijn verstedelijking

De centraal gelegen regio Utrecht is één van de meest aantrekkelijke, economisch sterke en dynamische gebieden van Nederland. Rijk, provincie en regio werken samen in programma U Ned om de groei in goede banen te leiden en leefbaarheid, bereikbaarheid, en woon- en werklocaties te borgen. Het MIRT-onderzoek Utrecht is onderdeel van programma U Ned. Hierin wordt gekeken naar de lange termijn verstedelijking. De verschillende overheden werken samen aan een stip op de horizon: waar liggen nieuwe woningen, bedrijventerreinen en andere werklocaties, ov-verbindingen, (snel-)wegen, etc. in 2040 (en daarna)?

OchtendMensen helpt bij het betrekken van alle partijen en hun onderlinge samenwerking

In het MIRT-onderzoek houdt Pascalle Albers zich als omgevingsmanager bezig met de interne en externe stakeholders die betrokken zijn bij dit project. In het proces om tot een perspectief voor de regio Utrecht in 2040 te komen, spelen vele belangen die niet altijd op één lijn liggen. Toch is de wens en meerwaarde om dit gezamenlijk te doen groot. Vanuit haar rol als omgevingsmanager buigt Pascalle zich over de samenwerkingen en de manier waarop elke partij wordt betrokken.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

“Wat ik mooi vind aan het project is dat er veel mensen aan werken en iedereen zeer begaan is met de inhoud. Mijn toegevoegde waarde is om daaromheen alles zo te organiseren dat die inhoud op de juiste manier en op het juiste moment bij elkaar komt. Ik geloof in de gezamenlijke aanpak van dit project. Als we die op een goede manier neerzetten, creëren we een mooiere toekomst voor de regio Utrecht dan wanneer je dit vraagstuk op zou knippen per thema of organisatie.”

Pascalle Albers – Adviseur OchtendMensen

Deel dit bericht

Comments are closed.