Power to the crowd! – Young Colfield

0
Leestijd: 3 minuten

‘Wil je mee naar een Crowd Consulting sessie?’, werd mij gevraagd na net een week in dienst te zijn bij Young Colfield. ‘Ja, natuurlijk!’ was mijn eerste reactie zonder precies te weten waar ik zojuist voor had toegezegd. Het enthousiasme waarmee men op kantoor hierover sprak, beloofde echter veel goeds. Dit móest wel wat gaafs zijn. Nu terugblikkend op de drie dagen, kan ik stellen dat mijn voorgevoel het helemaal bij het juiste eind had. Daar over zo meer.

Eerst even een korte toelichting op de term Crowd Consulting voor wie dit een onbekend begrip is. De term verwijst naar een ‘crowd’ die in een sprint van één tot een paar dagen innovatieve oplossingen probeert te bedenken voor een vraagstuk. De ‘crowd’ bestaat uit jonge professionals van Young Colfield, medwerkers van de opdrachtgever én thema experts.

Terugkomend bij mijn voorgevoel: Crowd Consulting, gaaf! In Brabant deze keer. Op woensdag 13 juni is Young Colfield te gast bij Spark in Rosmalen om een sessie te faciliteren voor het Woonbedrijf uit Eindhoven.

Dag 1 bestaat uit een kennismaking met elkaar en met het vraagstuk: ‘Hoe kan het Woonbedrijf een succesvolle energietransitie voor sociale huurwoningen bewerkstelligen?’ Hierop volgend verzorgen Young Colfielders Joram en Mark trainingen in Design Thinking en Onderzoekvaardigheden met een Energizer van Guido als intermezzo. Mooi om collega trainees zo in hun element te zien en elkaar aanvullen, ieder op zijn eigen manier. Doel van deze dag is om elkaar te prikkelen, van aannames af te stappen en vaste denkprocessen te doorbreken. Volgens mij is dat, met grote dank aan Joram, Mark en Guido, gelukt en met een glimlach op ieders gezicht wordt er huiswaarts gekeerd.

Dag 2: Nieuwe dag, nieuwe stad. Én een nieuwe Young Colfieder: Floris. Vandaag reizen Floris en ik af naar Eindhoven om met Spark en EANTE het Woonbedrijf te bezoeken en interviews af te nemen bij bewoners van sociale huurwoningen. Interviewen is een best kunst zo blijkt, voornamelijk als de eerste tien deuren gesloten blijven na aangebeld te hebben. Floris heeft meer geluk (lees: charme) en zit na één keer aanbellen op de koffie bij een buurtbewoner. Uiteindelijk is de score 15 interviews. Niet slecht op een doordeweekse middag.

De antwoorden van buurtbewoners worden in het resterend deel van de middag gebruikt om een Empathy Map te maken en een Customer Journey uit te tekenen. Cassandra van Spark heeft hierin een faciliterende rol, waardoor Floris en ik zoveel mogelijk inhoudelijk kunnen bijdragen aan het proces. Centraal hierin staat het begrijpen van ervaringen en belevingswereld van de bewoners. Hierop volgend bouwen we aan een aantal concepten die kunnen bijdragen aan oplossingen voor gevonden problemen. Kritisch denken op basis van wat we hebben gehoord en niet op basis van wat we dachten te weten. Ontzettend leerzaam en vermoeiend om te doen tegelijkertijd. Na een lange dag stappen Floris en ik met een voldaan gevoel de trein in.

Dag 3, Le Grand Finale. Niks rustig toewerken naar het weekend (het is vrijdag), nee dit wordt de kroon op drie dagen hard werken!  De ‘kroon’ is in dit geval een tweetal pitches om twee bedachte concepten te presenteren aan het management van Woonbedrijf. Na een ochtend en middag concretiseren, sparren en aanscherpen is het om 3 uur showtime. Aan Charlene en Willem, beide van het Woonbedrijf en onderdeel van de crowd, de eer om elk in twee minuten tijd de handen op elkaar te krijgen. De gezonde spanning zit er goed in, niet alleen bij Charlene en Willem maar ook of misschien wel júist bij ons als Young Colfielders. Na drie dagen werken de controle uit handen geven is minder makkelijk dan ik dacht. Gelukkig gaan de pitches zoals gepland.Yes, het is gelukt!

‘Biertje?’, ‘Ja, lekker!’ We proosten kort met elkaar en bezegelen daarmee het einde van de crowd die we de afgelopen dagen gevormd hebben. Dagen die voorbij zijn gevlogen maar ook weer een week lijken te hebben geduurd. Met een goed gevoel en een mooie ervaring rijker sluit ik af. Op naar de volgende!

Deel dit bericht

Comments are closed.