Jurgen als trainee bij Rijkswaterstaat

0
Leestijd: 2 minuten

Civiel ingenieur Jurgen Klein werkte als trainee bij Rijkswaterstaat mee aan de grootste wetgevingsoperatie in 100 jaar: de Omgevingswet. Hij onderzocht onder meer hoe bestuurders en ambtenaren via serious gaming met de wet kunnen leren werken.

Omgevingswet

Ik zat in mijn 1e traineeperiode en werkte mee aan de invoering van de Omgevingswet. In het interbestuurlijk programma ‘aan de slag met de Omgevingswet’ werkte gemeenten, provincies en waterschappen samen aan een succesvolle implementatie van de wet. De Omgevingswet tradt in 2019 in werking en wordt wel de grootste wetgevingsoperatie in 100 jaar genoemd. De overheid bundelt 26 wetten voor bouwen, milieu, infrastructuur, water, ruimtelijke ordening en natuur in 1 wet voor de fysieke leefomgeving. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Zoals de bouw van een windmolenpark of woningbouw op een voormalig bedrijventerrein.

Gamen in aardrijkskundeles

Hoewel het omgevingsrecht hiermee makkelijker wordt, blijft de Omgevingswet groot en complex. Wij ondersteunen bestuurders en ambtenaren om ermee aan de slag te gaan. Ik zoek nu uit hoe een serious game daarbij kan helpen. Ook ontwikkelen we samen met gamebedrijven een game voor burgers en met name kinderen, om hen bekend te maken met het gedachtegoed van de Omgevingswet. Zo’n game kan bijvoorbeeld toegepast worden in de aardrijkskundeles. Onlangs hebben 4 gamebedrijven een prototype afgeleverd, de winnaar gaat dat prototype nu verder doorontwikkelen.

Door trainees Rijkswaterstaat leren kennen

Ik was op dit moment de enige Rijkswaterstaattrainee met standplaats Den Haag, maar ik ben heel flexibel in waar ik werk. Heb ik een afspraak in Utrecht, dan zit ik een dag daar en heb ik veel contact met andere trainees. Als trainees krijgen we veel vrijheid in welke activiteiten we willen organiseren. Zo was er laatst een avond over smart mobility. Zelf kom ik daar nauwelijks mee in aanraking, maar het is leuk kennis te maken met zo’n thema. Ik vind het boeiend te horen waar mijn 29 mede-trainees mee bezig zijn. Ook om me alvast te oriënteren op een volgende plek.

Van beleidsmatig naar technisch-inhoudelijk

Tijdens mijn studie civiele techniek specialiseerde ik me in rivieren en kusten, maar ook wegen en verkeersmanagement spreken me aan. De overheid als werkgever past goed bij me. We staan niet aan de zijlijn als adviseur, maar zijn als beheerder eindverantwoordelijk voor een goed functionerend Nederland. Als trainee bij Rijkswaterstaat krijg ik de kans me persoonlijk te ontwikkelen en tegelijkertijd leer ik de organisatie kennen. Ik heb een brede interesse en na dit traineeship hoop ik weloverwogen een bepaalde richting in te slaan. Deze periode ben ik vooral beleidsmatig bezig, over een half jaar bijt ik me misschien weer vast in een technisch-inhoudelijk onderwerp.

Het Rijkswaterstaat Traineeship
Deel dit bericht

Comments are closed.