Programma­medewerker Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

0
Leestijd: 2 minuten

Duurzaamheidsagenda Gemeente Almere

Mondiaal spelen er grote duurzaamheidsuitdagingen. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. De komende jaren zijn er grote veranderingen nodig: overstappen op duurzame energie, en grondstoffen veel spaarzamer en beter benutten en niet verloren laten gaan.

De rol van de overheid is essentieel om verschillende belangen af te wegen en beslissingen te nemen die voor de hele samenleving van belang zijn. In haar duurzaamheidsagenda geeft de gemeente Almere richting aan duurzame dingen doen én de dingen duurzaam doen. Het programma Groene en Gezonde Stad Almere is opgezet om deze duurzaamheidsagenda tot uitvoering te brengen.

Duurzame dingen doen én dingen duurzaam doen door gedragsverandering

Binnen het programma Groene en Gezonde Stad wordt ingezet op het stimuleren van duurzaam gedrag. Echte transities ontstaan immers door grootschalige gedragsverandering. De gemeente Almere gebruikt de ervaringen van koplopers in haar stad om andere bewoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders te stimuleren om ook duurzaam te gaan handelen.

Hoe draagt OchtendMensen bij aan het stimuleren van duurzaam gedrag en aan coalitievorming binnen het bedrijfsleven

Als programmamedewerker Groene en Gezonde Stad richt OchtendMens Isis Weekenborg zich enerzijds op het stimuleren van duurzaam gedrag bij collega-ambtenaren en inwoners van gemeente Almere.

Eén van de projecten die hieronder valt, heeft als thema ‘fast fashion’. De textielindustrie is de op één na vervuilendste industrie van de wereld. In dit project werkt de gemeente Almere samen met een onderzoeksteam om te achterhalen hoe jongeren in Almere zich gedragen bij de aanschaf en het gebruik van kleding. Vervolgens wordt gewerkt aan passende gedragsinterventies om meer duurzaam gedrag onder jongeren op het gebied van kledingaankoop- en gebruik te stimuleren.

Anderzijds bouwt Isis mee aan coalitievorming binnen het bedrijfsleven in Almere. Samen met ondernemers werkt ze aan tastbare uitdagingen en slimme samenwerkingen om zo business cases door te ontwikkelen die voordelen opleveren voor mens en natuur. De thema’s lopen uiteen van het verhogen van de biodiversiteit in de openbare ruimte tot het duurzaam ontwerpen met reststromen. Samen met de projectleider Groene en Gezonde stad Almere organiseert Isis verschillende bijeenkomsten waar ondernemers uit Almere samenkomen om het over deze thema’s en hun raakvlakken te hebben, en dit vervolgens gezamenlijk in actie om te zetten.

Isis legt en onderhoudt contact met betrokken ondernemers, fungeert binnen projecten als aanspreekpunt namens de gemeente, bewaakt de voortgang van de projecten en ze is medeverantwoordelijk voor de programmering en facilitering van online en offline bijeenkomsten die bij deze projecten horen. Dit alles om ervoor te zorgen dat zowel ambtenaren, inwoners als het bedrijfsleven van de gemeente Almere zich duurzamer gaan gedragen.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

“Als programmamedewerker Groene en Gezonde Stad van de gemeente Almere richt ik op het stimuleren van duurzaam gedrag bij collega-ambtenaren en inwoners en bouw ik mee aan coalitievorming binnen het bedrijfsleven. Verduurzamen van gedrag rondom ‘fast fashion’ is één van de thema’s waar het programma zich op richt.”

Isis Weekenborg – Adviseur OchtendMensen

Deel dit bericht

Comments are closed.