Toolkit voor proces Regionale Energie Transitie (RES) – Ervaringen van OchtendMensen

0
Leestijd: 3 minuten

Op 1 juni 2020 leveren 30 RES-regio’s hun (voorlopige) concept Regionale Energiestrategie op. Een product waarin staat beschreven welke energiedoelstellingen de regio wil halen, en hoe zij dit gaan doen.  OchtendMensen zijn in verschillende rollen en regio’s betrokken geweest bij het RES-proces. Benieuwd hoe wij dit hebben ervaren? We verzamelden onze inzichten in een RES-toolkit.

Toolkit voor het RES-proces OchtendMensen

Het programmaplan als stevig fundament voor het RES-proces

Een goed proces begint met een stevige basis. OchtendMens Pascalle Albers ondersteunde het kernteam van het Nationaal Programma RES bij de totstandkoming van het programmaplan. In het programmaplan wordt de basis gelegd voor de Regionale Energiestrategieën. Door het opzetten van een robuust programma worden kaders geschept waarmee de regio’s aan de slag kunnen. Pascalle: ‘Het programmaplan vormt het fundament op basis waarvan de regio’s de handen uit de mouwen kunnen steken.’

Een duidelijke bouwkaart geeft houvast

Zodra de opgave helder is, volgt de invulling in de regio’s. Verschillende organisaties staan samen aan de lat om invulling te geven aan de Regionale Energiestrategie. Zo’n nieuwe samenwerking gaat gepaard met het zoeken naar onderlinge verhoudingen, gezamenlijk formuleren van doelen, en bepalen van de positie van de eigen organisatie in het geheel. OchtendMens Bente van der Sman hielp Netbeheerder Enexis met maken van een overzicht van de verschillende RES-en en de vertegenwoordiging van Enexis hierin. Bente: ‘Om effectief invulling te geven aan de RES, is het essentieel de positie van de eigen organisatie in de gehele opgave scherp te houden. Een goede bouwtekening biedt hierbij handvatten.’

Een beetje smeerolie voor de complexe nieuwe opgave

In een complexe nieuwe opgave die er voor veel organisaties naast het dagelijks werk erbij komt, is het prettig om soms wat ‘smeerolie’ tot beschikking te hebben. Extra handen of een andere kijk op de opgave kunnen helpen om in korte tijd veel werk te verzetten of tot nieuwe inzichten te komen, waardoor het proces in een stroomversnelling komt. Als Themaregisseur Energiebesparing bij bedrijven binnen het Gelders Energie Akkoord zoekt OchtendMens Ruben van de Belt voortdurend naar nieuwe kansen om ‘de taart groter te maken’. Ruben: ‘In mijn rol heb ik regelmatig te maken met schurende belangen. Door op zoek te gaan naar kansen voor het smeden van onverwachtse coalities, probeer ik deze te overbruggen en openen er nieuwe wegen.’

Adaptief programmamanagement: een multitool om snel te kunnen schakelen

Een nieuwe opgave, zoals het opstellen van de RES, brengt onzekerheden met zich mee. Je weet nog niet precies hoe het traject eruit gaat zien en moet samen zoeken naar de juiste invulling en aanpak. Dat vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Als Programmamaner Energiebesparing bij de Omgevingsdienst regio Arnhem was OchtendMens Floor hooge Venterink nauw betrokken bij de RES-ontwikkelingen en merkte zij het belang van snel schakelen. Floor: ‘Adaptief programmamanagement is noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op de veranderingen op het gebied van energiebesparing. Niet alleen wettelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op, maar ook de mogelijkheden om beter inzicht te krijgen in energiebesparingspotentieel. Ook in het RES-proces merkte ik het belang van snel schakelen. Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen en inzichten, het is belangrijk om daarop in te kunnen spelen.’

Verbinden van alle relevante stakeholders

De energietransitie is van ons allemaal; niet alleen van partijen die formeel vertegenwoordigd zijn in de RES. Het is daarom van groot belang dat ook inwoners en bijvoorbeeld lokale energiecorporaties hun inbreng kunnen leveren aan de energietransitie. Als Projectleider Participatie, Energiecoöperaties en Collectieven bij de provincie Utrecht heeft OchtendMens Ruben van de Belt ervaring in het verbinden van partijen aan de gezamenlijke opgave. Door het vormgeven van provinciaal beleid werkt hij met stakeholders aan het creëren van de juiste randvoorwaarden voor 50% lokaal eigendom van energieprojecten. Daarnaast is hij betrokken bij het organiseren van de participatie voor concrete projecten. Ruben: ‘Inwoners en lokale energiecorporaties enerzijds en georganiseerde stakeholders anderzijds spreken niet altijd dezelfde taal. In mijn rol bij de provincie fungeer ik als schakel tussen deze partijen. Door naar beide verhalen te luisteren en deze te verbinden, werken we met alle stakeholders toe naar 50% lokaal eigendom van energieprojecten.’

En nu: Aan de slag in de werkplaats!

Het opleveren van de concept-RES betekent de start van het bouwproces. Nu is het zaak om van plan tot uitvoering te komen. Ook daarbij komt bovenstaand gereedschap goed van pas.

In de rol van bijvoorbeeld omgevingsmanager, projectsecretaris of projectleider dragen OchtendMensen bij aan de realisatie van plannen voor de energietransitie.

Benieuwd wat we voor u kunnen doen, en naar wat OchtendMensen doen op het gebied van Energie & DuurzaamheidWe gaan graag in gesprek!

“In de rol van bijvoorbeeld omgevingsmanager, projectsecretaris of projectleider bouwen wij mee aan realisatie van plannen voor de energietransitie. Benieuwd wat we voor u kunnen doen? We gaan graag in gesprek!”

Irene Veldman – Manager Energie & Duurzaamheid OchtendMensen

Deel dit bericht

Comments are closed.