Omgevings­manager/­Programma­secretaris Nederlands Luchtvaart­veiligheids­programma

0
Leestijd: 2 minuten

Het continu verbeteren van de luchtvaartveiligheid

Met de uitvoering van het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP) werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het in stand houden en continu verder verbeteren van de veiligheid van de burgerluchtvaart. Veiligheid kan niet alleen door regelgeving worden afgedwongen. Het vereist een systeemaanpak met processen om de veiligheid tot stand te brengen: van de (internationale) regelgeving, de toelating en het toezicht, de inrichting van de vliegoperatie tot het leren van voorvallen en ongevallen. De minister van Infrastructuur & Waterstaat is eindverantwoordelijk voor dit systeem en heeft daarbinnen een regierol.

Een belangrijk onderdeel van het beleid is het onderzoeken welke nationale veiligheidsrisico’s er zijn. Vervolgens wordt gekeken hoe deze risico’s beheerst kunnen worden, bijvoorbeeld met regelgeving, een promotiecampagne, maatregelen door de sector of extra toezicht. Het beheersen van deze risico’s is niet iets wat het ministerie alleen kan; dit moet samen met de luchtvaartsector worden gerealiseerd. Om dit voor elkaar te krijgen, betrekt het ministerie de omgeving bij de ontwikkelingen en uit te voeren werkzaamheden. De focus ligt hierbij op de commerciële luchtvaart, kleine luchtvaart, onbemande luchtvaart en Caribisch Nederland. Daarnaast wordt ingezet op veiligheidspromotie. Dit is gericht op bewustwording, kennisoverdracht en gedragsverandering, zowel binnen als buiten de overheid.

Omgevingsmanagement en veiligheidspromotie

Als omgevingsmanager is OchtendMensen-adviseur Zeb Holthuis betrokken bij het betrekken van de omgeving bij het programma. Dit wordt onder andere gedaan via veiligheidspromotie. Hierbij helpt Zeb met het organiseren van bijeenkomsten met de luchtvaartsector, het schrijven van een participatieplan en het opstellen van nieuwsbrieven.

Zeb heeft bijvoorbeeld een participatieplan geschreven voor het Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid (NALV), één van de uitvoeringsproducten van het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma. In dit participatieplan wordt beschreven hoe stakeholders betrokken worden bij het actieplan. Moeten de stakeholders nauw betrokken worden, kunnen ze meepraten of hoeven ze alleen geïnformeerd te worden? De luchtvaartsector bestaat uit veel verschillende organisaties en doelgroepen, waardoor scherpe keuzes moeten worden gemaakt.

Overzicht creëren en behouden

OchtendMensen-adviseur Sofie van de Ven-Weerd is als programmasecretaris ook betrokken bij het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma. Haar takenpakket bestaat uit het inrichten van het programmamanagement.  Daarbij creëert ze overzicht, maakt ze de planningen voor het team en houdt ze in afstemming met de programmaleider de voortgang van verschillende deelprojecten in de gaten. Door het creëren van dit overzicht weet het programmateam beter wie waar aan werkt, waar de prioriteiten liggen en hoe de (soms kostbare) tijd van programmateamleden ingezet kan worden.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Deel dit bericht

Comments are closed.