Programma­secretaris Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding

0
Leestijd: 2 minuten

Pandemische paraatheid tijdens COVID-19

Een samenleving met COVID-19. We raken er steeds meer aan gewend. Sinds 2019 zijn we bezig met deze pandemie en de bestrijding daarvan. Miljoenen PCR-testen, bron- en contactonderzoeken en het opzetten van een vaccinatieprogramma. Het moet de mensen in onze samenleving die kwetsbaar zijn voor het virus beschermen en de continuïteit in de zorg behouden. Maar de ontwikkeling van het virus en de gevolgen daarvan voor de samenleving waren en zijn nog steeds moeilijk te voorspellen. Deze onzekerheid vraagt om groot organisatievermogen, flexibiliteit, wendbaarheid, zorgvuldigheid en creativiteit in de uitvoering. De Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding (LCCB), opgezet binnen de GGD GHOR Nederland, is één van de organisaties die zich inzet om de COVID-19-crisis te beheersen.

De drijvende kracht achter testen, bron- en contactonderzoek, vaccineren en zorgcontinuïteit

De Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding (LCCB) is een belangrijke schakel tussen de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR-bureaus). De LCCB ondersteunt en coördineert in hun opgave om testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en zorgcontinuïteit buiten het ziekenhuis te realiseren.

De activiteiten van de LCCB variëren van een zeer snelle opschaling, gevolgd door afschaling en mogelijk weer opschaling en het zoeken naar verantwoorde capaciteitsbenutting in de tussenfasen. De LCCB is een tijdelijke organisatie. Wanneer COVID-19 zodanig afneemt dat (grootschalige) bestrijding niet meer nodig is, stopt de LCCB haar werkzaamheden. De borging en overdracht van kennis, ervaring, informatie en systemen dient dan zorgvuldig te gebeuren.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden werkt de LCCB samen met verschillende partijen. Hiertoe behoren onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD-en. Meer dan 300 mensen zetten zich in om de taken van de LCCB uit te voeren.

Hoe OchtendMensen helpt in de COVID-19-bestrijding

OchtendMensen-adviseur Marjolein Wesselo werkt als programmasecretaris bij de LCCB. In deze functie ondersteunt zij de directeur/bestuurder Jaap Eikelboom en adviseert zij de programmadirectie. Marjolein is het eerste aanspreekpunt bij vragen, bereidt diverse overleggen voor – zoals de overleggen met VWS en de directie – óf vervult hierin een voorzittersrol. Zij let op de consistentie in besluiten en ondersteunt in het omzetten van deze besluiten in concrete acties. Vanuit haar rol kan Marjolein ook gevraagd worden mee te denken in strategische vraagstukken van het team Strategie en Beleid. Door het adequaat invullen van haar taken draagt Marjolein zorg voor een logisch samenspel binnen de organisatie en voor oog op de doelen van morgen in de hectiek van de dag.

In het halfjaarplan van de LCCB kun je meer lezen over de ontwikkelingen, uitgangspunten en doelstellingen tot en met juni 2022 voor de activiteiten van GGD’en en GHOR-bureaus.

Meer over publieke gezondheid lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Deel dit bericht

Comments are closed.