Projectleider Wijk­management Dokterszorg Friesland

0
Leestijd: < 1 minuut

Je ziet het steeds vaker voorbij komen: nieuwsberichten over uitdagingen in de zorgsector. Vergrijzing, personeelstekort en een groeiende zorgvraag leiden tot grote druk op het zorgpersoneel. Hoe kunnen we zorgen dat er desondanks blijvend goede kwaliteit zorg wordt geleverd?

Gelden Organisatie & Infrastructuur stimuleren versterking eerstelijnszorg

Een goed georganiseerde eerstelijnszorg kan de groeiende zorgvraag grotendeels opvangen. Betere samenwerking tussen zorgprofessionals op regionaal en wijkniveau versterkt de organisatiegraad van de eerste lijn.

Sinds 2017 zijn de Organisatie en Infrastructuur (O&I)-gelden beschikbaar. Deze gelden vormen een financiële stimulans om (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners op verschillende niveaus te stimuleren en te organiseren.

Op wijkniveau is vanuit deze gelden de betaaltitel Wijkmanagement beschikbaar. Wijkmanagement biedt een vergoeding voor de uren die huisartsenpraktijken besteden aan het organiseren en realiseren van wijkgericht werken c.q. netwerkzorg. Hierbij kun je denken aan het opzetten van een wijknetwerk en/of het inhoudelijke zorgaanbod afstemmen op de zorgbehoefte in de wijk. Tot op heden hadden huisartspraktijken in Friesland hier geen eigen vergoeding voor beschikbaar.

Effectief inzetten van gelden voor Wijkmanagement

In Friesland zijn de O&I-gelden pas sinds dit jaar beschikbaar. Daarom bekijkt Dokterszorg Friesland samen met de Friese huisartspraktijken hoe deze gelden en het proces eromheen effectief ingezet kunnen worden.
OchtendMensen-adviseur Julia Boswinkel ondersteunt als projectleider Wijkmanagement huisartspraktijken in Friesland bij het aanvragen van Wijkmanagement. Daarbij sluit ze aan bij (regionale) praktijkmanagersoverleggen en organiseert ze informatiebijeenkomsten over Wijkmanagement. De vragen en behoeften die tijdens deze bijeenkomsten naar voren komen, gebruikt Julia om het proces rondom Wijkmanagement te verbeteren.

“Vaak houden huisartspraktijken zich al bezig met wijkgericht werken of kunnen ze makkelijk aansluiten bij bestaande initiatieven. Middels deze vergoeding willen we dit verder stimuleren zonder dat daar een lang en ingewikkeld aanvraagproces bij komt kijken.”

Op onze pagina Zorg & Gezondheid kun je lezen welke opdrachten de adviseurs van OchtendMensen nog meer doen binnen dit thema.

Deel dit bericht

Comments are closed.