Project­secretaris Gemeente Almere Kustzone Poort

0
Leestijd: 2 minuten

Almere 2.0

Almere groeit uit tot één van de grootste steden van Nederland. Samen met het Rijk en de provincie Flevoland investeert de gemeente Almere structureel en grootschalig in de kwaliteiten van de stad, zodat Almere een steeds mooiere en fijnere plek wordt om te wonen.

De ambities van Almere komen samen in het programma Almere 2.0. De programmastructuur van Almere 2.0 is opgebouwd uit zes programmalijnen, elk gericht op een eigen thema. Denk hierbij aan duurzaamheid, vernieuwend wonen en cultuur, toerisme en sport. Elke programmalijn bestaat uit een aantal ‘sleutelprojecten’: concretere projecten die de stad een kwaliteitsimpuls geven.

Sleutelproject Kustzone Poort

De programmalijn gericht op cultuur, toerisme en sport kent, naast sleutelprojecten op het gebied van sport en toerisme, twee culturele sleutelprojecten.

Sleutelproject Kustzone Poort richt zich op het gebied rondom gebiedsontwikkeling DUIN en het Almeerderstrand, nabij de Hollandse brug richting Amsterdam. De kernambitie voor dit gebied is om een jaarrond aantrekkelijke en bruisende plek te realiseren met een onderscheidend programma op het gebied van kunst, cultuur, recreatie en beleving. Cultureel programmerende partners in het gebied, zoals buitenlaboratorium voor cultuur StrandLAB en spektakeltheater Vis-a-Vis, worden gefaciliteerd en nieuwe concepten worden uitgerold.

Voor het gehele gebied is het gebiedsconcept Stadsduin voor actieve cultuur ontwikkeld. Dit gebiedsconcept schetst het toekomstbeeld voor het gebied, zowel op het gebied van inspirerende en verrassende ruimte die beleving en actieve cultuur stimuleert als op groot- en kleinschalige programmering die jaarrond een divers publiek trekt.

OchtendMensen helpt bij het invulling geven aan en uitvoeren van het gebiedsconcept

OchtendMensen-adviseur Thijs Huiberts is bij het sleutelproject Kustzone Poort betrokken als projectsecretaris. Samen met de gebiedsprogrammeur en de projectleider Fysiek werkt hij aan de uitrol en realisatie van het gebiedsconcept. Hiervoor is het belangrijk om de ruimtelijke en organisatorische context van het gebied goed te kennen, en in gesprek te gaan met de omgeving, partners, interne collega’s en ondernemers. Bij de realisatie van fysieke en programmatische projecten in het gebied zijn immers veel interne en externe actoren betrokken. De politiek-bestuurlijke context van het Almere 2.0 programma is hierbij belangrijk om te doorgronden. Thijs ondersteunt hierin voornamelijk de gebiedsprogrammeur, denkt strategisch mee en coördineert zelf een aantal (deel)projecten.

“Thijs doorgrondt snel de essentie van vraagstukken en zorgt dat in deze startfase de basisstructuur van het project opgezet wordt. Hij schakelt snel en communiceert op een prettige manier met interne en externe partners. Hij heeft zich in korte tijd onmisbaar gemaakt.”, aldus Erica Haffmans, Gebiedsprogrammeur Kustzone Poort.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan placemaking en gebiedsontwikkeling, lees dan verder op onze themapagina Stad, Natuur & Mobiliteit.

Deel dit bericht

Comments are closed.