Adviseur bij organisatie­advies­bureau Pesant

0
Leestijd: 2 minuten

Innovatie en ontwikkeling binnen het onderwijs

Pesant is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in innovatie en ontwikkeling binnen het onderwijs. OchtendMens Frederieke Sedee werkt als junior-adviseur binnen Pesant aan diverse vraagstukken.

Frederieke is onder andere betrokken bij het inrichten van een proces om een nieuw strategisch plan vorm te geven. Hoe betrek je leraren, ouders en leerlingen hierbij? Wat zijn de pijlers waar de school zich mee onderscheidt ten opzichte van andere scholen? En hoe breng je samenhang aan in alle ontwikkelingen die spelen? Als junior-adviseur organiseert Frederieke werksessies om input op te halen voor het strategisch plan. Daarnaast brengt zij in kaart welke stakeholders betrokken zijn, wat hun belang is in het onderwijsconcept en wanneer deze actoren betrokken moeten worden in het proces.

Het vergroten van de effectiviteit van netwerken in het onderwijs

Naast de bijdrage die Frederieke levert aan diverse projecten, doet zij binnen Pesant onderzoek naar de mogelijkheden om de effectiviteit van netwerken in het onderwijs te vergroten. Pesant is betrokken bij het initiëren en doorontwikkelen van diverse landelijke netwerken gericht op de implementatie van nieuwe onderwijsprogramma’s, zoals het stimuleren van wetenschapsoriëntatie in het vwo-curriculum.

Bij het vormgeven van deze onderwijsnetwerken heeft Pesant een bepaalde rol ingenomen. Frederieke onderzoekt de invloed van deze verworven positie op de kwaliteit van het netwerk. Zij analyseert of, en zo ja wanneer, het wenselijk is voor de betrokkenheid van de aangesloten scholen om als programmabureau (een) andere rol(len) te nemen die het eigenaarschap van scholen en daarmee ook het partnerschap binnen netwerken versterkt. Input hiervoor haalt zij op door netwerkbijeenkomsten bij te wonen en gesprekken te voeren met scholen uit het netwerk. Uit de analyse van Frederieke komt onder andere naar voren dat het van belang is om aandacht te besteden aan wederkerigheid; de mate waarin scholen iets uit het netwerk kunnen komen halen en kunnen toevoegen doet ertoe.

Door op verschillende thema’s in kaart te brengen wat de stand van zaken is en welke ontwikkelvragen er spelen, kan gewenste ondersteuning op maat geleverd worden. Bovendien kunnen scholen met soortgelijke ontwikkelvragen onderling met elkaar verbonden worden, waardoor meer eigenaarschap bij de scholen zelf wordt gelegd en Pesant als programmabureau een stapje terug kan doen. Verdergaande rol-differentiatie voor de Pesant-adviseurs is dan ook wenselijk en effectief. Frederieke heeft de verschillende thema’s en bijbehorende fase-indeling weergegeven in een matrix, die als basis dient om het gesprek te voeren met de scholen over de best passende ondersteuning in hun eigen ontwikkelfase en die van het netwerk als geheel.

Wil je meer weten over de uitkomsten van het onderzoek van Frederieke naar het vergroten van de effectiviteit van netwerken in het onderwijs? Neem dan contact op!

Wil je weten wat de bijdrage is van OchtendMensen aan het onderwijs in Nederland, lees dat verder op onze themapagina.

Deel dit bericht

Comments are closed.