Bas bij Waterschap Drents Overijsselse Delta – NWT

0
Leestijd: 2 minuten

Hoogwaterproblematiek in China, waterschaarste in Chili en waterverontreiniging in India. Plekken op de wereld waar ik het nut van goed waterbeheer heb leren kennen. In al deze landen gaat men anders met waterproblematiek om, en ook weer anders dan wij in Nederland. Toch is er een duidelijke overeenkomst: goed waterbeheer is van cruciaal belang, maar nooit vanzelfsprekend. Desondanks is goed waterbeheer met de huidige klimaatverandering belangrijker dan ooit. Voor mij dé reden om mijn toekomst aan het waterbeheer te verbinden.

Mijn naam is Bas Krewinkel en werk sinds begin 2018 bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle. Mijn opleiding heb ik gevolg aan de Universiteit Twente. Hier heb ik de mastertrack Watermanagement and Waterengineering afgerond. Waterbeheer is mijn grote passie. Binnen het waterbeheer hou ik mij het liefst bezig met hoogwater bescherming. Nederland ligt namelijk voor twee derde onder zeeniveau, en om droge voeten te houden moeten de dijken in ons land ten alle tijden ‘up-to-date’ blijven. En hoe mooi is het om enerzijds leuk en afwisselend technisch werk te doen, wat anderzijds ook enorm relevant is voor de leefomgeving!

Bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta krijg ik nu de kans om aan deze ‘dijkopgave’ bij te dragen. Dit via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle. Op dit traject is de IJsseldijk op basis van de nieuwe normering afgekeurd. Waar we vroeger vooral naar de overschrijdingskans van een waterstand keken, houden we bij de nieuwe normering rekening met een algehele overstromingskans. Hierbij spelen de gevolgen voor het achterland een erg belangrijke rol.

Om mijzelf nóg beter voor te bereiden op een toekomst in de waterwereld, volg ik naast mijn werk ook het Nationaal Watertraineeship (NWT). Dit houdt in dat ik aanvullend op mijn werk ook trainingen in bijvoorbeeld persoonlijke leiderschap volg. Tot nu toe hebben deze trainingen al voor erg waardevolle inzichten gezorgd. Zo kan je gedrag in je privé leven totaal anders zijn dan in je werkomgeving. En wanneer je je hier bewust van wordt, kan je aan knoppen gaan draaien om je privé gedrag naar je werk te halen en andersom. Naast het normale programma volg ik de dijkspecial van het NWT. Dit houdt in dat ik naast de normale trainingen ook de opleiding tot dijkspecialist zal volgen via Wateropleidingen. Kortom; een erg mooi totaalpakket voor een eerste baan, waar ik erg dankbaar voor ben.

In de toekomst zie ik mezelf verder groeien tot een specialist binnen de waterveiligheid. Dit zal in het begin waarschijnlijk in Nederland zijn. Want hoewel we in de afgelopen jaren geen grote overstromingen hebben gehad, moeten we er ons altijd van bewust blijven dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Echter zie ik mezelf later ook naar gebieden op deze wereld gaan waar de noodzaak nog veel hoger is dan hier. Want een veilig achterland ontstaat niet zomaar; daar moeten we samen aan werken. De kennis over dit onderwerp móet gedeeld worden. Alleen zo kunnen we in Nederland, maar ook op de gehele wereld, droge voeten te houden.

Bas is trainee van april 2018 tot april 2020.

Deel dit bericht

Comments are closed.