De bank helpen zichzelf opnieuw uit te vinden

0
Leestijd: 4 minuten

Blockchain is een decentraal netwerk van computers, publiek of privaat. Die computers, die onderling transacties uitvoeren, houden samen een voor alle partijen zichtbaar grootboek bij. Voordat de transacties in het gezamenlijke register terechtkomen, moeten ze via een wiskundig, cryptologisch proces gevalideerd worden. 

Blockchain combineert een aantal bestaande technieken zoals onder andere peer to peer data communicatie, hashing, public/private key encryptie, en gedistribueerde databases. Deze technieken zorgen er voor dat transacties uit het verleden onaanpasbaar en onomstotelijk worden vastgelegd. Ook kan blockchain transacties programmeerbaar maken zodat een transactie zijn eigen weg kan vinden (smart contracts). 

De technieken en kenmerken die blockchain met zich meebrengt zorgen er voor dat er compleet nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk zijn, waarbij je minder afhankelijk wordt van een derde partij (de trusted third party). Je kunt Blockchain zien als een Trust Machine. 

Ik vind het gaaf om te ervaren dat ABN AMRO zo actief bezig is met het onderzoeken van de kansen en bedreigingen die Blockchain biedt, en ben heel blij dat de bank mij persoonlijk de ruimte geeft de mogelijkheden hiervan te verkennen.

Van theeplantage naar dealingroom

Voordat ik negen jaar geleden begon bij de bank, werkte ik twee jaar via een ontwikkelingssamenwerking organisatie in Afrika. Ik heb voor een thee boerencoöperatie in Tukuyu, Tanzania de administratie geautomatiseerd. Tevens heb ik een nieuw payroll systeem geïmplementeerd waarmee de boeren transparanter werden uitbetaald wat ervoor zorgde dat het vertrouwen in de coöperatie groeide en de boeren meer als ondernemers konden gaan acteren. Toen ik terugging naar Nederland, verwachtte ik dat mijn werk in Tanzania in sollicitatie procedures eerder in mijn nadeel dan in mijn voordeel zou werken. Dat vrijwilligerswerk in Afrika als carrière breuk zou worden opgevat. Maar het liep anders. Bij ABN AMRO waren ze direct enthousiast. 

Mijn ABN AMRO carrière begon ik in de staf organisatie, als projectcontroller. Het was mijn taak erop toe te zien dat de projecten binnen de IT domeinen Markets Solutions en Transactions Solutions volgens planning en binnen budget werd opgeleverd. Ik switchte in no-time dus van kleine theeboeren in Afrika naar de dealingroom op de Zuidas. Je kunt je voorstellen dat dat best een cultuur shock was.

Bedrijfskundige tussen IT’ers

Vanuit project control bewoog mijn carrière bij de bank steeds meer in de richting van betalingsverkeer. Ik kwam als bedrijfskundige in een team van overwegend IT’ers. Het is een rol die me goed ligt. Ik kan IT- en bedrijfsdoelstellingen goed met elkaar verbinden en vind het ook leuk me in die verschillende werelden te begeven. Als teamleader Global Electronic Banking werd ik verantwoordelijk voor een team van 12 business analisten en solution designers. Samen met onze Indische partners waren we onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud en het blijven vernieuwen Acces Online (AOL). Kort gezegd is AOL ABN AMRO’s internetbankieren product voor de grootzakelijke markt.

Betalingsverkeer in goede banen leiden

Tegenwoordig help ik als Teamleader Payments het Europese betalingsverkeer (SEPA) in goede banen te leiden. Wij zorgen voor de in- en uitgaande SEPA stromen. 

Daarnaast mag ik me tegenwoordig een dag per week bezighouden met de blockchain technologie. Met een klein team onderzoeken we welke kansen deze de bank biedt. Ik ben me er twee jaar geleden in gaan verdiepen uit eigen interesse en hierdoor kreeg ik al snel van de bank groen licht om er ook onder werktijd mee bezig te zijn. Ik vind het heel bijzonder dat een organisatie je die ruimte biedt.

Geen gat, maar plus

Ik voel me enorm thuis bij ABN AMRO. Het is veelzeggend dat de recruiters mijn periode in Tanzania niet als gat, maar juist als plus op mijn cv zagen. 

Enerzijds vanwege de ervaring die ik had opgedaan in het werken met andere culturen. Belangrijk voor een bank als ABN AMRO aangezien we veel met Indische IT organisaties samenwerken. Dankzij mijn ervaring in Tanzania kan ik me beter verplaatsen in mensen uit een niet-Westerse cultuur. 

Anderzijds waardeerden de recruiters het ondernemerschap dat ik getoond had in Tanzania. ABN AMRO is een organisatie waar ondernemerschap wordt toegejuicht. Als je een kansrijk idee hebt, dan krijg je ook volop de ruimte om er mee aan de slag te gaan. En als ze iets in je ideeën zien, dan krijg je ook hulp uit alle onderdelen van ons bedrijf. Een grootbank als ABN AMRO wordt vaak gezien als logge olietanker die moeilijk van zijn koers is te krijgen. En daar zit best een kern van waarheid in. Maar met initiatieven als de recent gelanceerde Tikkie app (check out de App Store of Google Play!!), met de blockchain exploraties, en met tal van andere initiatieven laat de bank zien dat rondom die logge olietanker steeds meer speedbootjes worden uitgezet.

Razend interessant

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Onze verdienmodellen staan onder druk door technologische ontwikkelingen, waarvan blockchain er slechts één is. Maar ook door politieke beslissingen zoals het open gooien van de financiële sector. Banken worden met PSD2 regulatie verplicht om het mogelijke te maken voor derde partijen om toegang te krijgen tot onze klantdatabases (zolang de klant dit wil). Tel daarbij nog eens op de grote hoeveelheid aan fintech bedrijven die met voor de klant hele mooie, innovatieve producten op de markt komen en je begrijpt dat de financiële sector zich opnieuw moet uitvinden. We moeten vernieuwen om ons een nieuwe plek in de samenleving te verwerven. 

Als IT’er moet je daarom juist nú bij de ABN AMRO zijn. We zijn volop in beweging. Dat maakt ABN AMRO een razend interessante plek om als talentvolle en initiatiefrijke IT’er hands-on aan de slag te gaan.

Grijp je kans!

Blogger: Yurry Hendriks – Teamleider Payments en Teamleider Blockchain IT 

Deel dit bericht

Comments are closed.