Innovatief opzoek naar oplossingen voor thuisloze jongeren.

0
Leestijd: 3 minuten

Sinds juli is Young Colfield de samenwerking aangegaan met Schuldenlab070 met als doel om innovatieve woonoplossingen te vinden voor dak- en thuisloze jongeren in Den Haag. Een belangrijk maatschappelijk thema waar wij graag onze schouders onder zetten. Hoewel dakloosheid voor ons een totaal nieuw thema was, hebben wij door ons Crowd Consulting concept en de kracht van innovatie wel degelijk verschil kunnen maken. In drie maanden zijn enorm veel stappen gezet en die willen we graag met je delen.

Wat is Schuldenlab070?

Schuldenlab070 is een buitenboordmotor van de Gemeente Den Haag. Zij verbinden bedrijven, overheden, vermogensfondsen, ondernemers, ontwerpers en onderzoekers met als missie om alle inwoners van Den Haag en de rest van Nederland schuldenzorgvrij te krijgen. Dit doen zij door oplossingen te bedenken op het gebied van schulden en armoede. Eén van de actuele thema’s waar Schuldenlab070 aan werkt is wonen in relatie tot armoede & schulden.

De Uitdaging

In Nederland hebben wij maar liefst 39.000 dak- en thuislozen, waarvan 12.000 jongeren. Het aantal is sinds 2009 verdubbeld en voor jongeren zelfs verdrievoudigd. Deze jongeren kampen met verschillende problemen en dreigen door schulden en gebrek aan een woning steeds verder in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Zonder een vaste woning zijn schulden niet duurzaam op te lossen. Tegelijkertijd neemt de druk op de woningmarkt steeds verder toe en is er een jarenlange wachtrij voor sociale huurwoningen in Den Haag en andere grote steden. Hierdoor komen daklozen vast te zitten in maatschappelijke opvang of op straat terecht. Samen met Schuldenlab070 zijn wij een traject gestart met de vraag: Hoe kunnen we lucht scheppen in de woningmarkt van Den Haag en omstreken om daklozen jongeren een woonruimte te bieden? Hiervoor hebben we een trainee opdracht als projectleider gecombineerd met ons Crowd Consulting programma.

Trainee opdracht in combinatie met Crowd Consulting

Vanaf juli is Talent Program trainee Tymon als innovatielead / projectleider aangehaakt bij Schuldenlab070 om dit project op te zetten. In tegenstelling tot “gebruikelijke” trainee opdrachten werkte Tymon niet fysiek op de locatie van Schuldenlab070, maar meer als externe consultant. De eerste maand stond in het teken van verdiepen in het thema dakloosheid en huisvesting en daar de juiste stakeholders bij vinden. Zo heeft Tymon gesproken met woningcorporaties, oprichters van woonstartups, beleidsmedewerkers van de Gemeente Den Haag, het Leger des Heils, stichtingen, ervaringsdeskundigen en nog veel meer partijen die bij dit thema betrokken zijn. Uiteindelijk was het doel om zo veel mogelijk van deze partijen aan de haken bij onze Crowd Consulting programma.

Eind augustus organiseerden wij een hele innovatie week, met op woensdag de Crowd Consulting sessie. Maar liefst 40 stakeholders van verschillende organisatie kwamen samen om innovatieve oplossingen te bedenken. Dit deden zij aan de hand van Design Thinking sprints onder begeleiding van Young Colfield trainees. Aan het einde van deze inspirerende dag hadden wij maar liefst vier prototypen om het woningtekort op te lossen:

(1) Een free zone toestaan waar mensen zelf hun woning mogen bouwen;

(2) Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot woonunits;

(3) Een eigen wooncorporatie opstarten door middel van crowdfunding en;

(4) Tiny Houses plaatsen op braakliggend terrein.

Vervolgens hebben wij de prototypen uitgewerkt en gevalideerd bij mogelijke investeerders en experts op het gebied van wonen. Hierdoor werden de ideeën steeds concreter en ontdekten wij nieuwe partners die graag met ons mee willen denken. In de toekomst verwachten wij dat hier wellicht samenwerkingen uit voortkomen voor onze prototypen. Hoe tof is dat!

Het vervolg

Eind september organiseerde Schuldenlab070 een inspiratiesessie met als onderwerp ‘Ik geef Thuis’. Belangrijke partners in het publieke en private netwerk werden uitnodigden om mee te praten over het thema dakloosheid in Nederland. Wij kregen de kans om één van onze mogelijke gamechangers te presenteren aan een bijzonder publiek, waaronder staatssecretaris Blokhuis, voorzitter SchuldenlabNL Gerrit Zalm, voorzitter Maatschappelijke Alliantie Jan Peter Balkenende, wethouder Bert van Alphen en directeur SZW gemeente Den Haag Fred Dukel. Het idee is om zogenoemde ‘Social Villages’ te bouwen volgens het Tiny House concept. Dit zijn kleine modulaire verplaatsbare woningen die geplaatst kunnen worden op braakliggend terrein óf op grond van boeren. Een concept dat met veel enthousiasme door de zaal werd ontvangen. Meer informatie over de ‘Ik geef Thuis’ campagne van Schuldenlab070 vind je hier. De komende maanden blijft Tymon als projectleider bij Schuldenlab070 aangehaakt om dit idee verder uit te werken naar een concreet projectplan.  Ons moedige doel is om begin 2020 ook echt een pilot te kunnen starten, zodat wij dakloze jongeren ook echt woonruimte kunnen bieden om aan hun toekomst te bouwen.

Wil je meer weten over ons project bij Schuldenlab070 of met ons mee denken hoe wij dit idee een stap verder kunnen brengen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar tymon.geul@youngcolfield.nl  

Deel dit bericht

Comments are closed.