Aan de slag met energiebesparing bij bedrijven

0
Leestijd: 2 minuten

Energie is één van de sectoren waarin OchtendMensen actief is. Met een groep van ongeveer 12 collega’s bouwen wij aan onze propositie op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Met als doel om werkervaring op te doen in de energiewereld. Floor hooge Venterink werkt bijna 2 jaar bij OchtendMensen en is recent gestart als programmamanager Energie bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem. 

Vanaf mijn start bij OchtendMensen besloot ik om mee te bouwen aan de energie propositie. Door eerdere werkervaring wist ik dat ik het interessant vond om me bezig te houden met duurzame energie in een stedelijke omgeving. Toen de vraag kwam om aan de slag te gaan met het verkennen van de energiemarkt en te kijken welke rol en meerwaarde OchtendMensen daarin kan spelen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. 

Samen met onze business manager energie verdeelden we de taken om onze contacten te benaderen, content te maken voor de website, LinkedIn en andere kanalen, onze energiepropositie uit te werken en een basismodule te ontwikkelen om onze energiekennis te vergroten. Daarnaast sparren we regelmatig met de Energie-groep van TwynstraGudde over onderwerpen als het verduurzamen van de woningvoorraad, de aanpak van de Regionale Energie Strategieën en de duurzame opwek van energie. Op allerlei niveaus wordt er nagedacht over de energietransitie, van lokaal tot regionaal tot nationaal en dat betekent dat ook bedrijven aan de slag moeten. 

Bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem is daarom enkele jaren geleden het Programma Energie ingericht, waarin bedrijven gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen. Binnen het Programma lopen verschillende projecten. Zo is er een projectteam bezig met bezoeken brengen aan bedrijven om te kijken welke energiebesparende maatregelen zij al hebben uitgevoerd. Ook loopt er een pilot om energiebesparing onderdeel te maken van de vergunningen die uitgegeven worden aan bedrijven. Daarnaast is het belangrijk om de kennis over energieaspecten binnen de omgevingsdienst te vergroten en te borgen. 

Als programmamanager ben ik verantwoordelijk voor de aansturing en het goede verloop van deze projecten. In die rol werk ik het programma uit voor de bestuurlijke besluitvorming door de partnergemeentes en het Dagelijks Bestuur, stel ik de planning op voor de bezoeken aan de bedrijven, overleg ik met de andere Gelderse Omgevingsdiensten over best practices en zorg ik voor afstemming met de gemeentes in de regio Arnhem. Daarnaast wordt er intern ook gekeken hoe energiebesparing een integraal onderdeel kan worden van de reguliere werkzaamheden. Een uitdagende en leuke opdracht! 

Wil je meer weten over onze energie-opdrachten? Of ook aan de slag in de energiesector en impact maken OchtendMensen? Kom dan langs bij onze wekelijkse kennismakingslunch of bij onze Inhousedagen. 

Deel dit bericht

Comments are closed.