De avonturen van Mr. Onavontuurlijk, de UX-designer

0
Leestijd: 6 minuten

Elke organisatie heeft te maken met ontwikkelingen in haar micro, meso- en macro omgeving. De micro omgeving omvat factoren binnen de onderneming waarmee direct invloed uitgeoefend kan worden op het resultaat wat de organisatie behaalt, zoals de kwaliteit van het personeel, haar marketingstrategie en de financiële situatie. Een strategische beslissing van een concurrent is een voorbeeld van een situatie die niet door de organisatie beheerst kan worden; ze kan er enkel op inspelen (Kotler, 2009). Wanneer er slechts indirect invloed op een situatie uitgeoefend kan worden, spreken we van de meso omgeving. In de meso omgeving wordt de bedrijfstak onderzocht, wat betekent dat ontwikkelingen in deze omgeving invloed hebben op de belanghebbenden van het bedrijf (Rustenburg, . Tenslotte is de  macro omgeving van belang. Voorbeelden van ontwikkelingen in deze omgeving zijn economische crisissen en nieuwe regelgevingen; zelfs de grootste bedrijven kunnen hier niets tegen doen en zijn gedwongen zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze omgevingen zijn belangrijk voor veel werkenden, onder andere als UX-designer is dit belangrijk.

Voor een UX-designer zijn de ontwikkelingen in deze drie omgevingen heel belangrijk. De kleinste beslissingen op websitegebied kunnen bepalend zijn voor een organisatie; de concurrent kan worden ingehaald, maar je kunt ook genadeloos voorbijstreeft worden.

In mijn vorige blog heb ik de ontwikkelingen op macro-niveau behandeld die voor de UX-designer in de aankomende jaren van belang zijn. Nu rest ons nog de micro- en meso omgevingen, welke onderzocht moeten worden om te bekijken waar er voor de designers op de korte termijn winst te behalen valt. Welke ontwikkelingen in de micro- en meso omgeving spelen een grote binnen het vakgebied UX?

Input scoren; hoe doen we dit?

Het doel van een UX-designer is om een website zo in te richten dat deze voldoet aan de eisen en verwachtingen van een gebruiker. De organisatie heeft niet direct invloed op wat een gebruiker denkt en vindt, wat het belangrijk maakt om de behoeftes in kaart te brengen en het eindproduct daar zo goed mogelijk bij aan te laten sluiten.

Om meer kennis te verkrijgen over user experience sprak ik een aantal weken geleden met Robin, die als UX-designer werkzaam is bij Brandfirm. Robin gaf aan dat veel organisaties op dit moment haar website inrichten op basis van data. Hij stelt echter dat websites gebruiksvriendelijker worden opgebouwd wanneer er informatie wordt verkregen op basis van gebruikerstesten. Met een gebruiker kan de dialoog worden gestart, waardoor een UX-designer meer bruikbare informatie kan halen uit een gebruikerstest dan uit droge statistieken zonder verdere context. Gebruikers kunnen zelf immers veel beter aangeven wat zij prettiger vinden wanneer ze gebruik maken van een dienst.

Organisaties beginnen langzaam meer aan user testing, zoals gebruikerstesten in UX-jargon ook wel worden genoemd, te doen. Robin vindt echter dat deze transitie niet snel genoeg verloopt en pleit voor de gebruikerstest als primaire bron van input voor websiteoptimalisatie. Niet alleen om informatie direct van de gebruiker op te halen, maar ook omdat de regelgeving met betrekking tot het verwerken van data vanaf mei 2018 verandert. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, de Wbp, wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Siemers, 2016). Voortaan móét er toestemming worden gevraagd aan de gebruiker om deze gegevens te mogen gebruiken (Europa Decentraal kenniscentrum, 2017).

Een website met een gezicht

We bevinden ons middenin een digitale revolutie. Ontwikkelingen volgen vlak na elkaar en er lijkt maar geen einde aan te komen. Waar het internet een jaar of twintig geleden nog relatief weinig werd gebruikt, kijkt men tegenwoordig niet gek meer op wanneer je in de metro zit en je aan je smartphone vraagt waar in de buurt je kunt eten. “Hey Google, zit hier een McDonalds hier in de buurt?”

Dat we massaal gebruik zijn gaan maken van het internet, heeft er ook toe geleid dat we andere eisen zijn gaan stellen aan de platformen die we voorgeschoteld krijgen. Een website wordt niet meer gezien als een medium dat puur en alleen dient om te informeren. Het is belangrijk dat er een relatie wordt opgebouwd tussen de gebruiker en het medium, of dit nu een website, app of een software is. De ervaring wordt menselijker ingestoken; wanneer een app of een website wordt geopend, verwachten de gebruikers een medium met een eigen persoonlijkheid (Walter, 2011).

Het is de taak van een UX-designer om voor een optimale gebruikservaring te zorgen, waarvoor alles uit de kast kan worden gehaald. Lange lappen tekst worden vervangen door een kleurrijk tafereel of juist een strak design. Alles kan worden aangepast, zolang het maar zorgt voor een betere ervaring op de website en het aansluit bij de eisen van de gebruiker.  Met behulp van een gebruikerstest kan worden vastgesteld welke persoonlijkheidskenmerken ervoor zorgen dat het doel van de website wordt bereikt (Oskam, 2016).

Vasthouden of loslaten?

Eerder merkte ik al op dat een website niet meer wordt gezien als een medium dat alleen wordt gebruikt om de gebruiker van informatie te voorzien. De website heeft nu een hele nieuwe functie; die van hulpmiddel om in de behoeftes van de gebruikers te voorzien. Om dit te kunnen bewerkstelligen en om de ervaring onvergetelijk te maken, is het van belang dat de website uniek is.

Robin vertelde dat veel voorkomt als UX-designer dat men zich op dit moment blijven vasthouden aan richtlijnen die eerder bleken te werken. ‘Never change a winning team’, lijkt hier de gedachte. Op deze manier wordt het wel moeilijker de uniciteit van een website te waarborgen. Vergelijk deze situatie met de situatie van het Nederlands elftal; de bondscoach krijgt vaak het verwijt dat het steevast gebruiken van de 4-3-3 leidt tot slechte resultaten. Wanneer hij de formatie en de tactiek nooit af laat wijken van de zogenaamde ‘Hollandse school’, zal hij na verloop van tijd de tegenstander nooit meer kunnen verrassen.

Wanneer volgens dezelfde richtlijnen gewerkt zal worden, zal het nooit gebeuren dat een website de ‘WOW’-factor heeft. Het is belangrijk dat de ene website onderscheidend is van de andere. Robin vertelt dat men zich ook bij Brandfirm vastklampt aan de bekende boei, maar dat een doorstroom van de werknemers ervoor zorgt dat de uniciteit van de websites toch gewaarborgd wordt. Er worden steeds nieuwe creatieve impulsen aan het team gegeven.

Slow UX-ing in a burning room

Als UX-designer blijven velen dus werken volgens de originele ‘richtlijnen’, maar gelukkig zijn er ook uitzonderingen op de regel. Steeds meer designers worden zich ervan bewust dat ze met hun eindresultaat het leven van hun gebruikers beïnvloeden en denken actief na over het meest optimale design. Zaken die altijd voor waarheid werden aangenomen, worden nu in een ander daglicht geplaatst. Er wordt kritischer nagedacht over webdesign en het doel waarvoor het product in de eerste plaats gemaakt wordt.

Dit kritisch denken wordt ook wel slow-UX genoemd. Er wordt een bewuste afweging gemaakt tussen de doelen op de lange termijn en die op de korte termijn. Wanneer er nagedacht wordt over de korte termijn is men zoekende naar een manier om directe conversieoptimalisatie te realiseren, terwijl het op de lange termijn juist noodzakelijk is om een relatie op te bouwen met de bezoeker. In dit laatste geval wordt vaak gekozen voor een platform waarop de interactie betekenisvol is, ook wanneer dit de conversie op de korte termijn in principe tegenwerkt (ter Steege, 2017).

Het designen van startups wordt vaak op een andere manier aangepakt. Hier draait het vaak om een ‘lean’ ontwikkeling. Dit betekent dat de UX zo snel mogelijk na de lancering getoetst wordt op basis van input van de gebruiker.  Er wordt bepaald of de nieuwe functionaliteiten ook echt toegevoegde waarde hebben, waarna snel aanpassingen gemaakt kunnen worden wanneer dit niet het geval is (Hocks, 2013). Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat er zo vaak aanpassingen worden gedaan voor de korte termijn, dat je bijna van slow-UX kan spreken.

Van 0 naar 100

Voor de UX-designers breekt een nieuw tijdperk aan. Een tijdperk waarin men niet meer steeds voor de bekende weg kan kiezen, maar ook eens op avontuur moet gaan. Alleen op deze manier kan men ervoor zorgen dat er een onderscheidend eindproduct wordt geleverd.

Deze transitie verloopt vooralsnog erg stroperig, maar zal na de invoering van de nieuwe regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens in sneltreinvaart verlopen. Aangezien de verzamelde data dan niet zomaar meer kan worden gebruikt, zullen veel designers kiezen voor gebruikerstesten als primaire bron van input. Er wordt beter nagedacht over het doel dat men heeft met het platform, waardoor op een andere manier ontworpen wordt.

Websites krijgen hun eigen persoonlijkheid, compleet met een menselijk tintje. De gebruiker zal beter met het platform kunnen communiceren; websites worden toch een beetje zoals wij.

Meer lezen over de IT? Klik hier
Een carrière in de IT op het oog en op zoek naar een traineeshipbusiness course of inhousedag? Of hulp nodig bij de zoektocht naar jou eerste droombaan? schrijf je dan in voor onze Talentpool!

Literatuur

– Decentraal kenniscentrum Europa Decentraal (2017). Register van de verwerkingsactiviteiten. Opgehaald van https://europadecentraal.nl/onderwerp/informatiemaatschappij/gegevensbescherming-en-de-avg/verplichtingen-verantwoordelijke/register-van-de-verwerkingsactiviteiten/
– Hocks, Jessie (2011). UX-design: 5 trends en gevolgen voor software-ontwikkelaars. Opgehaald van https://www.frankwatching.com/archive/2013/09/27/ux-design-vijf-trends-en-gevolgen-voor-software-ontwikkelaars/
– Kotler, Philip (2009). Marketing; de essentie. Opgehaald van https://books.google.nl/books?id=zmB3T5btEBkC&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false
– Nederstigt, A en Poiesz, T (2014). Consumentengedrag. Houten, Nederland. Noordhoff Uitgevers bv Groningen.
– Oskam, Machiel (2016). Het ontwerpen van een UX product personality in 7 stappen. Opgehaald van http://www.uxdesignblog.nl/het-ontwerpen-van-een-ux-product-personality-7-stappen/.
– Rustenburg, G. (2011). Strategische en operationele marketingplanning. Houten, Nederland. Noordhoff Uitgevers bv Groningen.
– Siemers, Karen (2016). Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opgehaald van https://www.pmpartners.nl/tag/algemene-verordening-gegevensbescherming/
– ter Steege, Bart (2017). Deze 6 trends bepalen de digitale wereld van 2017. Opgehaald van https://www.frankwatching.com/archive/2017/01/01/deze-6-trends-bepalen-de-digitale-wereld-in-2017/
– Walter, Aarron (2011). Personality in Design. Opgehaald van https://alistapart.com/article/personality-in-design

Deel dit bericht

Comments are closed.