Detecting financial crime!

0
Leestijd: 2 minuten

Jaarlijks lopen er tientallen miljarden aan crimineel geld door Nederland. Via allerlei constructies probeert dat geld zijn weg te vinden naar de bovenwereld. Banken spelen een cruciale rol in het opsporen van deze financiële criminaliteit als witwassen, terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en corruptie. Tijdens de presentatie van het jaarverslag van de Nederlandsche Bank begin dit jaar, benadrukt president Klaas Knot deze poortwachtersfunctie en vraagt hier de hoogste prioriteit voor.

‘ABN AMRO doet zaken met meer dan 5,5 miljoen particuliere klanten. Het geeft een kick om juist die dossiers er uit te pikken die een risico vormen. Door verbanden te leggen, naar aanvullende informatie te zoeken, dieper door te vragen en zo zicht te krijgen op wat er werkelijk aan de hand is. Fysiek vangen we nog net geen boeven, maar we dragen wel bij aan een betere maatschappij door te voorkomen dat we als bank hun financiële activiteiten faciliteren.’

Saskia van Brussel is werkzaam als Teamlead Know Your Client (KYC) team Private & Retail Banking. Zij startte haar loopbaan binnen het kantorennet en maakte ruim 10 jaar geleden de overstap naar Compliance. ‘De dynamiek binnen dit vakgebied is enorm. Niet alleen wordt de wet- en regelgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering voortdurend aangepast, ook vanuit de politiek en de maatschappij neemt de druk toe dat we als bank hierin het voortouw nemen. Voor ons is dat reden geweest alle activiteiten die te maken hebben met opsporen van financiële criminaliteit te concentreren in één nieuwe afdeling: Detecting Financial Crime. In Den Bosch zijn we dit specialisme aan het opzetten voor de retail organisatie naar voorbeeld van de bestaande centra in Amsterdam, Rotterdam. Op deze wijze bundelen alle kennis en kunde om zo de financiële criminaliteit een slag voor te blijven.’

 

Recherchewerk
‘Recherchewerk heeft twee kanten. Het start met het op orde hebben van de dossiers. Het kan zijn dat we hiervoor contact hebben met het rekeningvoerende kantoor, maar waar nodig benaderen we de klant ook zelf. Pas dan kun je op zoek gaan naar de afwijkingen. Technologie helpt ons daarbij. Zodra een dossier een ‘red flag’ krijgt, duiken wij er in. Daarbij maak je gebruik van allerlei in- en externe bronnen en zoek je de samenwerking met collega’s gespecialiseerd in bijvoorbeeld tax, legal of transaction monitoring. Zo stuitten we laatst op een klant met een normale betaal- en spaarrekening. Niets aan de hand. Wat wel opviel was dat er maandelijks huurbedragen op werden gestort die vlot daarna werden door geboekt. Onderzoek wees uit dat client een omvangrijke vastgoedportefeuille bezat. Dan is het zaak goed zicht te krijgen op wie de client is, hoe de portefeuille tot stand is gekomen en of zich hier onvolkomenheden in voordoen.

Dat vraagt van onze teamleden om een nieuwsgierige aard, doorzettingsvermogen en gretigheid om de feiten boven tafel te krijgen. We lopen zelden een recht en gebaand pad af maar zoeken naar creatieve oplossingen of invalshoeken om de waarheid te achterhalen.

Ben jij een enthousiaste teamspeler die schriftelijk en verbaal sterk is, dan kom ik graag met je in contact.
Gezien de sterke groei van onze organisatie zou ik ook graag in contact komen met een aantal KYC specialisten die in staat zijn de kar te trekken. Stevige senior analisten die junioren kunnen opleiden en het gehele programma op een adequate wijze kunnen aansturen.

Deel dit bericht

Comments are closed.