OchtendMens Jorik van Koppen aan het woord

0
Leestijd: 2 minuten

Vanuit OchtendMensen wordt er aan allerlei hedendaagse maatschappelijke vraagstukken gewerkt
die niet zomaar vanuit één discipline op te lossen zijn. Denk aan de warmtetransitie in wijken of aan
groene en gezonde stedelijke ontwikkeling. OchtendMens Jorik van Koppen zoekt vanuit zijn
technische achtergrond continu de verbinding tussen de techniek en deze maatschappelijke
vraagstukken. In deze blog neemt hij je mee in hoe hij deze verbindingen legt en wat ze hem
opleveren.

Tijdens mijn masters ‘Mechanical Engineering’ en ‘Communication Design for Innovation’ besefte ik me dat de ‘bottleneck’ in het implementeren van een technische innovatie niet altijd bestaat uit technische vraagstukken. Vaak spelen de maatschappelijke, organisatorische en communicatiegerelateerde processen een net zo grote rol. Precies op het snijvlak tussen deze verschillende vraagstukken wil ik mijn bijdrage leveren. Vanuit OchtendMensen werk ik elke dag aan het met elkaar verbinden van deze werelden!

Verbindingen leggen bij het programma Luchtruimherziening

Momenteel vervul ik de rol van programmasecretaris bij het programma Luchtruimherziening, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik maak deel uit van een programma dat zich op het speelveld bevindt tussen vijf partnerorganisaties: twee ministeries en drie uitvoeringsorganisaties. Hierin leer ik hoe de verschillende facetten van een veelzijdige organisatie met elkaar samenhangen. De politieke besluitvorming waarbij er op verschillende niveaus wordt afgestemd, de ontwikkeling van nieuwe technische oplossingen, het creëren van draagvlak binnen én tussen de organisaties, en participatie en communicatie met omwonenden.

Als programmasecretaris ondersteun ik de directie bij het reilen en zeilen van de organisatie. Door mijn centrale rol heb ik weet van veel verschillende facetten binnen de organisatie en kan ik gemakkelijk verbindingen leggen. De politieke component hiervan interesseert me wellicht nog het meest. Vanuit mijn rol leer ik hoe debatten in de Tweede Kamer achter de schermen worden voorbereid en hoe de informatievoorziening aan de minister verloopt.

Verbindingen leggen binnen OchtendMensen

Binnen OchtendMensen leg ik de verbinding tussen techniek, maatschappij, organisatie en communicatie op een andere manier. Ik ben onderdeel van de marktgroep Energie & Duurzaamheid, die bestaat uit een groep van 16 OchtendMensen die zich bezighouden met duurzaamheidsvraagstukken zoals de energietransitie. Deze transitie is bij uitstek een complexe opgave waarbij er binnen de domeinen techniek, maatschappij, organisatie en communicatie goed moet worden samengewerkt.

Ikzelf houd me bezig met de productontwikkeling van het thema ‘Warmtetransitie in Wijken’, waarvoor ik Programmadirecteur Aardgasvrije Wijken Jos van Dalen heb geïnterviewd. Binnen de marktgroep worden er verder aan de lopende band lunchlezingen, masterclasses en andere kennissessies georganiseerd om elkaar bij te praten over de actuele ontwikkelingen van de energietransitie. Inspirerend en altijd voer voor het leggen van weer nieuwe verbindingen!

Vraag je je af met welke studieachtergrond of interesse je bij OchtendMensen terechtkomt?
In deze blog vertelt OchtendMens Jeroen Ubels je over hoe hij overstapte van poppodia naar ministerie

Heb je binnenkort een sollicitatie ? Lees dan 10 veel getelde vragen tijdens een sollicitatie en kom voor geen verrassingen te staan.

Deel dit bericht

Comments are closed.