Nationaal Bodem Traineeship – Jeroen Kooiman

0
Leestijd: 2 minuten

Ik heb voor het NWT gekozen, nadat ik in juli 2019 ben afgestuurd in International Land and Water Management aan Wageningen Universiteit. Ik wilde graag naast mijn werk ook nog de ruimte hebben voor ontwikkeling van mijn inhoudelijke en persoonlijke kennis. In mijn zoektocht naar een volgende stap kwam ik het NWT tegen. De focus van het NWT op persoonlijke ontwikkeling, naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden, is een van de redenen dat ik voor het NWT heb gekozen. Een ander voordeel ten opzichte van andere traineeships in de watersector is dat er verschillende organisaties en bedrijven aangesloten zijn bij het programma. Daarnaast heb je de mogelijkheid om het gehele traineeship op een werkplek te werken, waardoor verdieping in je opdracht goed mogelijk is.

Ik ben begonnen met studeren in de richting aardwetenschappen. Tijdens mijn bachelor Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam kwam ik erachter dat ik de onderwerpen die raakvlak hadden met water altijd heel interessant vond. Water speelt nu al een hele belangrijke rol in de samenleving. Met de veranderingen die in de toekomst plaats gaan vinden wordt water alleen maar belangrijker. Een bijdrage leveren aan voldoende en schoon water in een veranderende wereld is iets wat mij heeft gemotiveerd om te willen werken in de watersector. Daarom heb ik toen besloten om de master International Land and Water Management te volgen en me te focussen op de richting water. Tijdens mijn opleiding en mijn stage bij HHNK ben ik er daarnaast achter gekomen dat ik het liefst werkzaamheden uitvoer in de tactische laag op het gebied van watermanagement. Hierin maak ik van algemene beleidsdoelen graag iets wat uitvoerbaar is voor een organisatie.

Op dit moment werk ik voor Waternet als Specialist Assetbeheer binnen de afdeling Assetmanagement Waterketen. Binnen deze afdeling focus ik mij op het beheer van persleidingen voor afvalwater en drinkwater. Hierbij is mijn opdracht voornamelijk om de beoordelingscriteria voor de persleidingen voor afvalwater te definiëren. Daarnaast ben ik betrokken bij de beoordeling van externe effecten op leidingen (BEEL) binnen Waternet. Het feit dat Waternet de hele watercyclus beheert is een van de redenen dat ik voor Waternet heb gekozen. De integrale aanpak van de watercyclus sluit goed aan op mijn interdisciplinaire achtergrond. Het vertrouwen en de ruimte die ik krijg vanuit mijn begeleiding binnen Waternet om mijzelf inhoudelijk te ontwikkelen en mijn opdracht zelf invulling te geven vond ik ook belangrijk. Daarnaast merkte ik dat ik aan de slag ging met een opdracht waar echt veel behoefte naar is. Een leuke bijkomstigheid is verder dat ik nu als inwoner van Amsterdam werk lever voor mijn eigen omgeving.

Jeroen Kooijman is trainee van oktober 2019 tot oktober 2021.

Deel dit bericht

Comments are closed.