Adviseurs Omgevings­management Directie Luchtvaart I&W

0
Leestijd: 2 minuten

Uitdagingen in de Nederlandse luchtvaartsector

De luchtvaart is een bijzonder actueel dossier dat geregeld in het nieuws is. Stikstofuitstoot, Lelystad Airport, het aantal vluchten van en naar Schiphol: het is een greep uit de vraagstukken waar men zich in Nederland momenteel mee bezig houdt. Ook spelen er verschillende belangen. De ene partij focust zich op het economische belang van de luchtvaart, terwijl de andere het klimaat en het effect op de omgeving voorop stelt. Waar ligt de balans?

Toetreding van drones binnen het luchtruim

Het al drukke Nederlandse luchtruim wordt nog drukker met de introductie van drones. Deze drones gaan in de toekomst bijdragen bij het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals orgaantransport en natuurbeheer. Om deze ontwikkeling te faciliteren, moet er voldoende ruimte gereserveerd worden om testen en experimenten uit te voeren voor deze sector. Het is daarbij van belang om dit in samenwerking te doen met de drone-sector en andere relevante luchtruimgebruikers.

Betrek de omgeving met strategisch omgevingsmanagement

Met strategisch omgevingsmanagement wordt er verbinding gelegd tussen beleid en de omgeving. Dat is een flinke opgave: hoe vertaal je strategisch beleid naar een praktische uitvoering?

Ook focust omgevingsmanagement zich op hoe de belangen van de omgeving terugvertaald worden naar het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat: hoe wordt er binnen de Directie Luchtvaart kennisgenomen van wat er speelt in de omgeving, en hoe wordt dit vervolgens verwerkt in beleid?

Om ervoor te zorgen dat de omgeving zich gehoord en erkend voelt in hun wensen en belangen, is het belangrijk om de betrokken partijen op een adequate manier te betrekken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van de website Luchtvaart in de toekomst, het organiseren van klankbordgroepen en het voeren van consultatiegesprekken.

OchtendMens in de rol van omgevingsadviseur

OchtendMensen-adviseur Raela Zorlu ondersteunt het omgevingsmanagement van de Directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij de programma’s Schiphol en Luchtruimherziening. Ze ondersteunt bij het organiseren van klankbordgroepen, houdt stakeholderdossiers bij en denkt mee over het strategisch omgevingsmanagementplan.

OchtendMensen-adviseur Sijmen Schermer Voest ondersteunt het omgevingsmanagement van de Directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij de afdeling Onbemande Luchtvaart en het Programma Leefomgevingskwaliteit. Hij bereidt gesprekken voor en voert gesprekken met stakeholders, maakt stakeholderlijsten en projectplanningen.

“In een innovatieve dronewereld kan ik als omgevingsadviseur ervoor zorgen dat alle relevante stakeholders op de hoogte worden gebracht en worden meegenomen in nieuwe ontwikkelingen.”, aldus Sijmen.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Deel dit bericht

Comments are closed.