Programma Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting UMC Utrecht

0
Leestijd: < 1 minuut

Het UMC Utrecht maakt zich klaar voor de toekomst met een grootschalige, 10 jaar durende vernieuwing van de huisvesting. Om grip te houden op dit grote project is de Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH) opgesteld, waarin de geplande ontwikkeling in een zestal programma’s is ondergebracht. Vanuit de Raad van Bestuur is er echter een grote behoefte aan meer overzicht en inzicht in de voortgang van de verschillende programma’s.

Marcel is ingezet als programmasecretaris om een dashboardmonitor te ontwikkelen en implementeren die de voortgang van alle programma’s onder het SOH bewaakt. De uitdaging hierin is om de juiste samenwerking te vinden met de Raad van Bestuur en de programmamanagers om zo de benodigde informatie te verzamelen tijdens de verschillende programmacycli. Hierdoor kan de monitor worden opgesteld waarmee in één overzicht een beeld kon worden geschetst over tijd, geld, organisatie, scope en kwaliteit met aansluitende issues en maatregelen.

Daarnaast heeft Marcel een uniforme en geautomatiseerde voortgangsrapportage opgesteld om de programma exploitatiekosten te monitoren. Hierdoor is een goede programmabeheersing mogelijk gemaakt en verloopt de vernieuwing volgens plan.

“Het was een boeiende opdracht in een complexe organisatie! Het verbeteren van de programmamonitoring had een grote impact op de programmabeheersing en maakte zo een belangrijke ‘linking pin’ tussen de Raad van Bestuur en de bouwprogramma’s. Zowel het ontwikkelen als implementeren van deze monitor was een leerzame uitdaging.”

Marcel Bours – Adviseur OchtendMensen

Deel dit bericht

Comments are closed.